Grupa Cyfrowy Polsat podsumowuje 2016 rok

MobilityNewsAutor:

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe za 2016 rok. Wśród najważniejszych wydarzeń i osiągnięć ostatnich 12 miesięcy znalazły się: finalizacja transakcji zakupu Grupy Midas i jej skuteczna integracja do struktur Grupy, zwiększenie liczby usług kontraktowych oraz ARPU klientów kontraktowych, wzrost oglądalności kanałów Telewizji Polsat oraz dynamiczny wzrost przychodów z reklamy telewizyjnej, wsparty komercyjnym sukcesem projektu UEFA EURO 2016, utrzymanie wysokich marż, zmniejszenie zadłużenia, poprawa poziomu wolnych przepływów pieniężnych oraz dalszy rozwój Domowego Programu Oszczędnościowego smartDOM, który obecnie w swoim portfolio oferuje aż dziewięć różnych produktów i usług. Przychody Grupy przekroczyły 9,6 mln zł, a wynik EBITDA osiągnął 3,66 mln zł, dzięki czemu marża EBITDA utrzymała się na poziomie 37,9% (w ujęciu pro forma).

cyfrowy-polsat-logo

W 2016 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, konsekwentnie i z sukcesem realizowaliśmy założoną strategię oraz skutecznie odpowiadaliśmy na wyzwania stawiane przez klientów i rynek. Osiągnęliśmy kluczowe cele zaplanowane na 2016 rok, a wśród nich należy wymienić finalizację transakcji zakupu Grupy Midas, zakończony proces refinansowania zadłużenia naszej Grupy, istotny wzrost liczby świadczonych usług, m.in. dzięki regularnemu rozwojowi programu smartDOM, oraz komercyjny sukces projektu UEFA EURO 2016, który wpłynął pozytywnie zarówno na wyniki oglądalności, jak i przychody reklamowe Telewizji Polsat” – mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – „Bardzo dobre wyniki finansowe zarówno całej Grupy, jak i poszczególnych segmentów, potwierdzają skuteczność naszych działań, które planujemy równie efektywnie kontynuować w tym roku.”

Najważniejsze dane operacyjne za IV kwartał i cały 2016 rok

 • Łączna liczba aktywnych usług generujących przychód (RGU) wzrosła do ponad 16,5 mln, z czego ponad 80% (13,3 mln) to usługi świadczone w modelu kontraktowym.

 • Skuteczna realizacja strategii programu smartDOM:

 • Dynamiczny wzrost liczby klientów multiplay o 285 tys. w ciągu roku do ponad 1,3 mln.

 • Już 22% klientów kontraktowych Grupy korzysta z oferty zintegrowanej, co w konsekwencji pozytywnie przekłada się na wskaźnik churn wynoszący 8,3% w IV kwartale.

 • Rozwój oferty Domowego Programu Oszczędnościowego o usługi monitoringu domu i ubezpieczeniowe, urządzenia AGD, a ostatnio także sprzedaż gazu i uruchomienie nowej kampanii promującej 9 produktów i usług smartDOM.

 • Stabilna baza 5,9 mln klientów kontraktowych, posiadających średnio 2,25 usługi. Średni przychód od tych klientów wzrósł do 88,7 zł w całym roku i do 90,7 zł w IV kwartale.

 • Rekordowy przyrost ilości usług kontraktowych o 640 tys. r/r, w tym RGU telefonii komórkowej o 214 tys. r/r, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, wspieranej w ostatnich miesiącach zintensyfikowaną migracją klientów z segmentu prepaid.

 • Baza usług Internetu mobilnego w modelu kontraktowym zwiększyła się o 163 tys. r/r do prawie 1,8 mln. Łączna liczba aktywnych usług dostępu do Internetu wynosiła blisko 2 mln.

 • Dzięki zarówno dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła rok do roku aż o 263 tys., osiągając łączną liczbę blisko 4,8 mln.

 • Statystyki segmentu prepaid pozostawały pod wpływem działań wynikających z ustawy antyterrorystycznej, obligującej do rejestracji kart SIM:

 • W związku z ustawowym obowiązkiem rejestracji kart SIM, w segmencie prepaid telefonii komórkowej nastąpiła zintensyfikowana migracja klientów do usług kontraktowych, połączona ze skokowym spadkiem sprzedaży nowych kart SIM na całym rynku prepaid.

 • Promując przejrzystość standardów raportowania, Grupa Cyfrowy Polsat zdecydowała się całkowicie wykluczyć niezarejestrowane karty SIM ze swoich raportowanych statystyk z początkiem lutego 2017 roku, by w pełni odzwierciedlić efekty obowiązkowej rejestracji kart prepaid już w wynikach za I kwartał 2017 r. W efekcie tego na początku lutego i marca 2017 r. Grupa posiadała odpowiednio ponad 2,7 mln i ponad 2,8 mln zarejestrowanych kart SIM prepaid liczonych według dotychczas stosowanej 90-dniowej definicji użyciowej (liczba ta nie zawiera RGU płatnej telewizji).

 • ARPU segmentu prepaid wzrosło w IV kwartale o 3,8% r/r i wynosiło 19,2 zł.

 • Kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały niezmiennie liderem rynku oglądalności w grupie komercyjnej zarówno w IV kwartale, jak i całym roku – z wynikami odpowiednio: 25,1% (13,5% kanału głównego oraz 11,6% kanałów tematycznych) i 24,9% (13,2% kanału głównego oraz 11,6 % kanałów tematycznych).

 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w IV kwartale o 7,1% (przy rynku reklamy TV rosnącym w tempie 2% r/r) i wyniosły 336 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV zwiększył się do 27,2%. W 2016 roku Grupa odnotowała wzrost przychodów reklamowych o 5,6% do 1,093 mln zł. W tym czasie rynek reklamy TV wzrósł o 1,3% r/r, co przełożyło się na to, że udział Grupy Polsat w rynku reklamy wzrósł do 26,9%.

 • Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła ok. 3,8 mln w całym roku, a w czwartym kwartale ur. – blisko 4 mln.

 • Bardzo dobre wyniki finansowe pro forma Grupy (konsolidacja wyników Grupy Midas w pełnym roku):

 • przychody: 9,650 mld zł,

 • EBITDA: 3,660 mln zł,

 • marża EBITDA: 37,9%,

 • wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji wzrosły do poziomu 1,557 mld zł w okresie 12-miesięcznym, co daje możliwość prowadzenia bieżącej działalności spółki przy jednoczesnym obniżaniu zadłużenia,

 • dług netto/EBITDA zgodny z definicją SFA (tzn. z wyłączeniem długu, który nie jest obsługiwany gotówkowo) wyniósł 2,83x, a z uwzględnieniem zadłużenia Grupy Litenite – 3,06x.

źródło: informacja prasowa

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Powiązane

LG G5 też w Barcelonie

Opublikowane przez - 5 lutego 2016 0
Amerykański oddział LG oficjalnie potwierdził, że 21 lutego w Barcelonie zostanie pokazany LG G5. Premiera odbędzie się dzień przed rozpoczęciem…