Szacunkowe wyniki Komputronika za III kwartał obrachunkowy

42 0
Firma zaprezentowała wstępne, niezaudytowane, podstawowe dane o działalności operacyjnej w III kwartale roku obrachunkowego 2019 r. (od 1 października do 31 grudnia 2019 roku).
  • przychody i wynik ze sprzedaży Komputronika (poza sprzedażą do spółek z Grupy) w porównaniu do tego samego kwartału roku poprzedniego:
  • przychody ze sprzedaży we wszystkich kanałach spadły o około 10%, co powiązane jest z podjęciem decyzji o redukcji sprzedaży niskomarżowej (niewystarczające limity kupieckie u dostawców),
  • przychody ze sprzedaży w priorytetowym obszarze omni channel (sprzedaż do klientów końcowych poprzez sieć salonów oraz Internet) spadł o mniej niż 3%,
  • jednostkowy zysk ze sprzedaży towarów i usług z uwzględnieniem szacowanych dochodów z bonusów posprzedażnych oraz innych dochodów powiązanych ze sprzedażą produktów i refundacją działań marketingowych wskazuje niewielką dynamikę spadku, znacząco niższą od spadku przychodów.
  1. Szacunki dotyczące osiągniętych wyników finansowych Komputronika i spółek z Grupy w trzecim kwartale finansowym 2019 r.:
  • Komputronik jak i spółki z Grupy dokonały w ostatnich dwóch kwartałach istotnych, trwałych redukcji kosztów, mając na celu zrównoważenie efektu niższych wyników na sprzedaży,
  • Firma oczekuje uzyskania istotnie dodatnich wyników na wszystkich poziomach (zysku operacyjnego, zysku EBITDA oraz zysku netto),
  • Komputronik szacuje, że wszystkie operacyjne spółki z Grupy uzyskały dodatnie wyniki finansowe i kontrybuują pozytywnie do wyniku całej Grupy,
  • szacunkowy, skonsolidowany zysk EBITDA Grupy w III kwartale obrachunkowym przekroczy 12 mln zł,
  • zarząd i kadra kierownicza koncentruje się na modyfikacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta na lata 2020 – 2024. Priorytetem jest powrót na ścieżkę stabilnego i zrównoważonego rozwoju oraz osiąganie przewidywalnych i rosnących zysków z prowadzonej działalności.

Ostateczne wyniki finansowe za trzeci kwartał roku obrotowego 2019/2020 zostaną zaprezentowane w okresowym sprawozdaniu, którego publikacja została zaplanowana na dzień 14 lutego 2020 r

Related Post

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *