AB będzie skupować własne akcje

Na rynku dystrybucji w Polsce sporo się ostatnio dzieje. ABC Data została sprzedana ALSO Holding, Action skutecznie się restrukturyzuje poprzez likwidacje i wchłanianie spółek zależnych. NTT System skupowało własne akcje w celu umorzenia. Teraz na taki sam ruch zdecydowało się AB.

Zgodnie z uchwalonym programem akcje będą nabywane przez w celu umorzenia. Maksymalna kwota przeznaczona na ten cel to 15 mln zł, zaś

maksymalna liczba akcji do nabycia wynosi 3 mln 237 tys. 528.

Program rozpocznie się 19 września 2019 r. i będzie trwał do 20 grudnia 2021 r. albo do chwili wyczerpania wskazanej wyżej kwoty maksymalnej. Program może się zakończyć przed upływem terminu.

Nabywanie akcji będzie dokonywane na następujących zasadach:

a) cena nabycia akcji nie może przekraczać wartości wyższej spośród ceny akcji z ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna w systemie obrotu,

b) liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Emitenta, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni notowań poprzedzających dzień nabycia akcji,

c)minimalna cena nabycia akcji nie może być niższa od 1 zł za jedną akcję i nie może być wyższa niż 30 zł za jedną akcję.

Środki przeznaczone na nabywanie Akcji pochodzić będą z kapitału rezerwowego.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane

Plantronics BackBeat 100

Opublikowane przez - 2 września 2016 0
Plantronics (NYSE: PLT), zaprezentował pierwsze hybrydowe, bezprzewodowe, zakładane na szyję słuchawki BackBeat 100 z wielokrotnie nagradzanej rodziny produktów BackBeat stereo.…