AB skupiło już ponad 11 tys. własnych akcji

W ramach realizacji programu skupu własnych akcji w celu umorzenia AB kupiło ostatnio:

2 grudnia 2019 r. – 600 akcji własnych o łącznej wartości 13 979,00 zł, za średnią jednostkową cenę 23,30 zł, stanowiących łącznie 0,0037% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0034% w ogólnej liczbie głosów,

3 grudnia 2019 r. – 336 akcji własnych o łącznej wartości 7 896,00 zł, za średnią jednostkową cenę 23,50 zł, stanowiących łącznie 0,0021% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0019% w ogólnej liczbie głosów,

5 grudnia 2019 r. – 650 akcji własnych o łącznej wartości 15 340,00 zł, za średnią jednostkową cenę 23,60 zł, stanowiących łącznie 0,0040% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0037% w ogólnej liczbie głosów,

6 grudnia 2019 r. – 500 akcji własnych o łącznej wartości 11 900,00 zł, za średnią jednostkową cenę 23,80 zł, stanowiących łącznie 0,0031% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0029% w ogólnej liczbie głosów,

Łącznie AB nabyło dotąd 11 461 własnych akcji stanowiących 0,071% kapitału i dających 0,065% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiązane