ABC Data znika z giełdy

Vicis New Investments (dawniej ABC Data) otrzymało zgodę Krajowego Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 grudnia 2019 r.

Niezwłocznie po doręczeniu decyzji KNF w powyższym przedmiocie, Vicis podejmie działania majce na celu wycofanie akcji z rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozwiązanie umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane