Action rozpoczyna głosowanie nad układem z wierzycielami

Sąd Rejonowy w Warszawie (Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych) wydał postanowienie określającego tryb głosowania nad układem z wierzycielami.

Zgodnie z powyższym orzeczeniem, głosowanie nad układem odbędzie się w następujący sposób:

1) z pominięciem zwołania zgromadzenia wierzycieli;

2) poprzez zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie, doręczenie im: propozycji układowych z uwzględnieniem art. 117 ust. 1 Prawo restrukturyzacyjne (dalej „p.r.”), informacji o podziale na kategorie interesów, opinii zarządcy o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie glosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 p.r., nastąpi w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia i zostanie dokonane przez Spółkę masy sanacyjnej, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 p.r.;

3) zawiadomienie wierzycieli spornych zostanie dokonane przez zarządcę masy sanacyjnej, z pouczeniem, iż sędzia-komisarz może dopuścić do udziału w głosowaniu wierzyciela spornego, przy czym wniosek w formie pisemnej spełniający wymogi formalne określone w art. 107 p.r. o dopuszczenie do udziału w głosowaniu wierzyciel sporny powinien złożyć do sędziego- komisarza nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez zarządcę masy sanacyjnej pod rygorem uznania wniosku za spóźniony;

4) w każdym etapie przeprowadzania głosowania ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Rady Wierzycieli upoważniony przez Radę;

5) Zarządca masy sanacyjnej przedstawi sędziemu-komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia w formie pisemnej wyniki glosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do glosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z punktów 2 i 3 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu.

Mając powyższe na uwadze Action z dniem 11.10.2019 r. rozpoczyna procedurę głosowania nad układem.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Powiązane

Wyniki kwartalne Play

Opublikowane przez - 15 stycznia 2020 0
Operator podał wybrane dane finansowe za III kwartał minionego roku. Ujawnił także na jakim etapie jest rozbudowa własnej sieci. Jeśli…