Action zawarło porozumienie z wierzycielami

Action zawarło z częścią wierzycieli pisemne porozumienie, na podstawie których uzgodniona została treść propozycji układowych mających być wyłącznym przedmiotem głosowania nad układem

Dla realizacji celu powołanego porozumienia dystrybutor dokona zmiany swych, złożonych w sądzie, propozycji układowych z 21 września poprzez ich zastąpienie propozycjami układowymi. Z kolei wierzyciele wycofają poparcie dla własnych propozycji układowych tak aby nie były one przedmiotem głosowania nad układem.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane