Audi zwiększa wydatki na mobilność elektryczną

Audi AG zaplanowało na najbliższe pięć lat łączną kwotę około 37 mld euro na wydatki na badania i rozwój oraz na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. W kontekście planu działań, tzw. „mapy drogowej” na rzecz elektryfikacji, koncern z Ingolstadt planuje wydatki początkowe w wysokości 12 miliardów euro – więcej niż kiedykolwiek wcześniej – wyłącznie na mobilność elektryczną.

Plan Transformacji Audi (ATP) uwalnia niezbędne środki finansowe: d początku swego funkcjonowania, ATP wniósł już do zysków 4 miliardy euro. Ponadto, działania podjęte w kontekście Audi.Zukunft, mają do roku 2029 uwolnić około 6 miliardów euro na przyszłe inwestycje.

W kontekście rundy planowania, Audi zdecydowało się na wydatki początkowe w wysokości około 37 mld euro na lata 2020-2024. Kwota ta obejmuje inwestycje w nieruchomości, urządzenia techniczne i wyposażenie, jak również wydatki na badania i rozwój. Obecne planowanie odzwierciedla znaczną poprawę w zakresie inwestycji i dyscypliny kosztowej, jak również zdecydowane nadanie priorytetowego znaczenia inwestycjom w mobilność elektryczną.

Do roku 2024 na mobilność elektryczną Audi wyda około 12 mld euro.

Do 2025 roku Grupa Audi zamierza posiadać w swojej ofercie ponad trzydzieści modeli zelektryfikowanych, z których dwadzieścia będzie w pełni elektrycznych. Do tego czasu Audi zamierza pokryć około 40% swojej światowej sprzedaży samochodami elektrycznymi i hybrydowymi.

By osiągnąć szybki wzrost mobilności elektrycznej, Audi współpracuje z Porsche w celu konstruowania najwyższej klasy architektury elektryfikacji (PPE) dla dużych samochodów elektrycznych, a Modułowy Układ Napędowy E (MEB) opracowywany jest wspólnie z Volkswagenem. Architektura odpowiednia uniwersalnie dla wielu marek, umożliwi w przyszłości wykorzystanie efektów wysokiej synergii Grupy.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiązane