Bardziej skuteczna walka z cyber-zagrożeniami w Europie

Autor:
Złośliwe oprogramowanie, wyciek informacji, to dziś jedne z najbardziej palących wyzwań w dziedzinie cyber-bezpieczeństwa. Rozpoczęty trzyletni europejski projekt SIMARGL ma się zająć opracowaniem narzędzi skutecznego wykrywania takich zagrożeń. Skupia on ekspertów z kilkunastu europejskich instytucji naukowych i firm – wśród nich Orange Polska.

Międzynarodowa współpraca w projekcie SIMARGL to dla nas kolejna okazja by doskonalić kompetencje w dziedzinie cyber-bezpieczeństwa, a także dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Robimy wszystko, by zminimalizować ryzyko zagrożeń w sieci dla naszych klientów, rozwijamy nasze własne narzędzia, takie jak CyberTarcza. Jeśli połączymy siły z firmami i jednostkami badawczymi z innych krajów, walka z cyber-zagrożeniami będzie jeszcze bardziej skuteczna  powiedział Piotr Jaworski, członek zarządu Orange Polska ds. Sieci i Technologii.

SIMARGL (Secure Intelligent Methods for Advanced Recognition of Malware and Stegomalware) jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Horyzont 2020”. Uczestnicy tego projektu skupią się na opracowaniu rozwiązań wykrywających złośliwe oprogramowanie.  Będą one oparte o analizę anomalii ruchu sieciowego, statystyczną analizę danych, korelowanie informacji z różnych źródeł czy uczenie maszynowe.

Pilotaż rozwiązań będzie prowadzony w sieci Orange Polska oraz rumuńskiej sieci akademickiej RoEduNet. Po jego zakończeniu, nowe narzędzia i metody będą mogły zostać  zastosowane w sieciach innych operatorów.

W projekcie SIMARGL współpracuje 14 partnerów. Polskę reprezentują Politechnika Warszawska, ITTI i Orange Polska. Projekt angażuje także specjalistów z takich instytucji jak Europol (Europejski Urząd Policji), Airbus Cybersecurity (centrum kompetencji w zakresie cyber-bezpieczeństwa w konsorcjum europejskim zajmującym się produkcją samolotów) czy Thales (francuski koncern elektroniczny specjalizujący się w cyber-bezpieczeństwie produkujący m.in. tokeny bezpiecznej poczty wykorzystywane w Orange Polska).

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane