Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie

W dniach 20-24 września br. odbędzie się 15. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” organizowana w formule online przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i NASK wraz z niemiecką organizacją Klicksafe oraz Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym. Podczas dwóch dni wykładów i trzech dni warsztatów polscy i zagraniczni eksperci omawiać będą m.in. tematykę równowagi cyfrowej w czasach pandemii, zjawisko cyberprzemocy oraz wpływ mediów społecznościowych na postrzeganie swojego ciała i prezentowanie się w sieci przez dzieci i młodzież. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online od lat stanowi jedno z podstawowych wyzwań dla rodziców i nauczycieli. Problematyka ta staje się szczególnie istotna wobec wzrostu intensywności korzystania z mediów elektronicznych przez najmłodszych w czasie pandemii.

Środowisko internetu jest dla młodych ludzi rozszerzeniem codzienności, miejscem kontaktów z rówieśnikami, zdobywania wiedzy i rozrywki. Jako organizatorzy konferencji chcemy w jej trakcie poruszyć jak najwięcej tematów dotyczących aktywności dzieci online i w ten sposób pomóc nauczycielom, ale też i rodzicom być jak najlepszymi przewodnikami dzieci również w sferze cyfrowej. Bardzo cieszy nas coroczny udział psychologów, pedagogów oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy na co dzień podejmują interwencje w sytuacjach zagrożenia online. Chcemy również docierać do deweloperów usług internetowych, bo w ich rękach jest tworzenie technologii, która może wspierać rozwój dzieci. Tęskniąc za bezpośrednimi kontaktami z uczestnikami, doceniamy fakt, że, dzięki modelowi zdalnemu, możemy dotrzeć do większej ich liczby – podkreśla Anna Rywczyńska, Przewodnicząca Konferencji z NASK – PIB.

To bardzo ważne, żeby dyskusja o cyfrowej równowadze i bezpieczeństwie dzieci w internecie trwała i cieszymy się, że możemy być jej częścią. Współpracując na co dzień z nauczycielkami i nauczycielami, widzimy, jak te tematy nabrały na znaczeniu z uwagi na pandemię i jak wpłynęły na całą społeczność szkolną. Pokazują to między innymi wyniki badań, „Między pasją o zawodem”, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

Konferencję otworzy prof. Tomasz Grzyb, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS, kreśląc portret pokolenia iGen – „urodzonych ze smartfonem w dłoni” i starając się odpowiedzieć na pytanie, jak minimalizować ryzyka związane z całodobowym podłączeniem do sieci.

Stefanie Fächner, specjalistka ds. edukacji medialnej, pracująca w niemieckiej organizacji klicksafe opowie jak radzić sobie ze stresem cyfrowym i dbać o swój dobrostan, a także dostarczy specjalistom z zakresu edukacji narzędzi służących zwiększaniu komfortu cyfrowego młodych ludzi.

Pierwszy dzień konferencji zakończą prezentacje poświęcone problemowi cyberprzemocy. Prof. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprezentuje najważniejsze ustalenia badawcze dotyczące agresji i przemocy internetowej ostatniego piętnastolecia. Z kolei dr Małgorzata Wójcik z katowickiego SWPS w swoim wystąpieniu opowie o innowacyjnym, ogólnoszkolnym programie monitorowania i zapobiegania przemocy rówieśniczej RESQL, który ogranicza występowanie prześladowania i przemocy w szkole.

Adam Lange, szef globalnego zespołu Cyber Threat Hunting w jednej z największych globalnych instytucji finansowych na świecie podczas swojej prelekcji zaprezentuje przykłady przestępstw dokonywanych przez małoletnich w internecie i postara się odpowiedzieć na pytanie, jak wczesna edukacja może uchronić młodych ludzi przed takimi zachowaniami.

Alia Pagin z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem, która od blisko 20 lat pracuje jako pedagog i wykładowca ds. mediów opowie, w jaki sposób zapobiegać uleganiu dezinformacji, teoriom spiskowym i ideologicznym nadużyciom m.in. poprzez krytyczną analizę mediów cyfrowych.

Wykład Kate Jones z Childnet International – międzynarodowej organizacji pozarządowej, która opracowuje porady, wytyczne i zasoby dotyczące bezpieczeństwa w internecie dotyczyć będzie wpływu pornografii na relacje młodych osób, ich postrzeganie własnego ciała i kształtowanie oczekiwań wobec innych.

O wpływie mediów społecznościowych na postrzeganie swojego ciała przez młodzież opowie Ewa Dziemidowicz, psychoterapeutka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Podczas swojego wystąpienia przytoczy wybrane wyniki najnowszych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dotyczące postrzegania swojego ciała przez nastolatków aktywnych online.

Podczas sesji na temat praw dziecka w środowisku cyfrowym Anna Rywczyńska, kierownik Zespołu Edukacji Cyfrowej w NASK opowie o kluczowej roli dzieci dla przyszłości internetu..

W programie wydarzenia znalazło się aż 15 warsztatów prowadzonych przez krajowych i zagranicznych specjalistów i ekspertów, psychoterapeutów, edukatorów. Uczestnicy poznają m.in. praktyczne rozwiązania z zakresu profilaktyki zagrożeń online. Jeden z nich odbędzie się w ramach programu Asy Internetu firmy Google Polska i fundacji Szkoła z Klasą.

Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z diagnozą kluczowych dla bezpieczeństwa dzieci zjawisk społecznych zachodzących w sieci, analizą sytuacji ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyczyn i sposobów zapobiegania zagrożeniom oraz dostaną bogatą gamę wskazówek profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że wszystko to pomoże pracownikom sektora edukacyjnego i innym dorosłym mądrze dbać o bezpieczny i konstruktywny kontakt dzieci z internetem – mówi dr Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane