Buy back w AB trwa

Podwrocławski dystrybutor kupił kolejne akcje w celu ich umorzenia

Odbyło się to w trakcie trzech sesji giełdowych

– 30 grudnia 2019 r. – Ab kupiło 557 akcji własnych o łącznej wartości 14 318,40 zł, za średnią jednostkową cenę 25,71 zł, stanowiących łącznie 0,0034% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0032% w ogólnej liczbie głosów,

– 2 stycznia 2020 r. – 500 akcji własnych o łącznej wartości 12 716,50 zł, za średnią jednostkową cenę 25,43 zł, stanowiących łącznie 0,0031% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0029% w ogólnej liczbie głosów,

 – 3 stycznia 2020 r. – 500 akcji własnych o łącznej wartości 12 700,00 zł, za średnią jednostkową cenę 25,40 zł, stanowiących łącznie 0,0031% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0029% w ogólnej liczbie głosów,

Obecnie AB posiada łącznie 17 532 własne akcje stanowiące 0,108% kapitału i dające 0,1% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiązane