Comarch Mobile Zarządzanie – Nowoczesny pakiet rozwiązań mobilnych dla firm

Mobilność społeczeństwa wciąż się rozwija. Z roku na rok zwiększa się ilość internautów i osób korzystających na co dzień z urządzeń mobilnych. Dostępne są również aplikacje mobilne dla firm. Pozwala to uniezależnić pracownika od centrali i stałego stanowiska pracy, zachowując przy tym kontrolę nad jego pracą. Smartfony i tablety nie są jedynie domeną młodzieży przeglądającej media społecznościowe. Korzystają z nich również pracownicy i kadra zarządzająca co raz większej ilości polskich firm. Przykładem takich aplikacji biznesowych jest pakiet rozwiązań mobilnych firmy Comarch z Krakowa jest Comarch Mobile Zarządzanie.

Zarządzanie w aplikacji

W skrócie, Comarch Mobile Zarządzanie to aplikacja dedykowana dla kierowników przedstawicieli handlowych oraz mobilnych serwisantów, ekip remontowych itp.. Pozwala ona definiować przełożonym elementy wizyt swoi. Można je dowolnie dodawać i w każdej chwili modyfikować. Zapisane elementy tworzą wzorce ogólne, które również dostępne są do ewentualnej edycji. We wzorcach określić można również typ i przewidywany czas trwania wizyty. Jeśli kierownik planuje dany wzorzec ukierunkować jedynie dla części pracowników, również może to wykonać.
Kolejną istotną cechą aplikacji firmy Comarch jest definicja ankiet i możliwość sprawdzenie raportu dostępności towaru. Kierownik bezpośrednio w aplikacji ma możliwość określenia jakie elementy mają być konieczne do weryfikacji obecności asortymentu bezpośrednio na sklepie klienta. Ustala on również, które produkty mają być przez przedstawiciela obowiązkowo sprawdzone.

Comarch Mobile Zarządzanie

Terminarz i zapisane wzorce

Kierownik przedstawicieli handlowych ma dostęp, bezpośrednio z poziomu aplikacji, do terminarza, w którym planuje wizyty wykorzystując wcześniej utworzone wzorce. Jeśli zachodzi konieczność korekty wzorca, może to zostać wykonane już w terminarzu podczas aranżowania nowej wizyty. Aby uniknąć ciągłego powtarzania tych samych czynności aplikacja podpowiada uprzednio zapisany wzorzec, który został wykorzystany u danego kontrahenta.

Następnie wybieramy kontrahentów pod wskazany wcześniej wzorzec. Jeśli jest ich kilku a zmiany mają być wprowadzone tylko dla jednego z nich, można dopasować indywidualnie jego elementy nie ingerując tym samym we wzorzec główny. Kolejnym krokiem jest ustalenie trasy. Po zatwierdzeniu planu wizyt aplikacja wskazuje najbardziej optymalną trasę dla realizacji całego zadania

Raporty na bieżąco

Jeśli przełożony ma informację o wykonaniu danej wizyty może ją zaznaczyć jako zrealizowaną. Dodatkowo do każdego zadania można dodać notatkę (np. o pozyskaniu nowego klienta). Jest również możliwość dodania ankiety do zrealizowanej wizyty, która ma dostarczyć informację o kontrahencie i zawartych ustaleniach.

Aplikacja Comarch Mobile Zarządzanie daje kierownikom przedstawicieli handlowych bogaty wachlarz funkcjonalności oraz możliwość realizacji szeregu dokumentów kilkoma kliknięciami. Pozwala również szybko i sprawnie odpowiadać na pytania klientów zainteresowanych dostępnością produktów. Bezpośrednie korzyści odnoszą również pracownicy, którzy logując się do aplikacji widzą stricte przypisane do siebie zlecenia, co niewątpliwie usprawnia ich pracę i wydajność.

Comarch Mobile Zarządzanie

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o
Maciej Persona

Maciej Persona

Dziennikarz, kulturoznawca, z zamiłowania gracz i znawca zombie. Fan polskiej fantastyki oraz cięższych brzmień. Od pracy za biurkiem odpoczywa na siłowni lub biegając.

Powiązane