Inspekcja Handlowa sprawdzała ładowarki

IH skontrolowała 187 wyrobów i zakwestionowała co trzeci z nich. Najczęściej z powodu braku odporności na temperaturę czy dostęp do części pod napięciem.

W 2019 roku Inspekcja Handlowa skontrolowała 187 modeli ładowarek, w tym 83 ładowarki USB, 88 sieciowych oraz 16 akumulatorowych. Kontrola odbyła się łącznie w 55 sklepach, marketach i hurtowniach w ośmiu województwach.

Inspektorzy zakwestionowali 62 modele (33% skontrolowanych). W połowie z nich brakowało nazwy producenta lub importera, niewiele mniej miało niepełne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania lub tych informacji brakowało w ogóle. Ponad jedna trzecia zakwestionowanych produktów nie miała deklaracji zgodności lub była ona źle sporządzona. Deklaracja zgodności to dokument wystawiany przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektyw unijnych.

15 produktów (12 ładowarek sieciowych i 3 ładowarki USB) przeszło badania w laboratoriach. 80% z nich miało nieprawidłowości konstrukcyjne, na przykład część wtyczki była niewłaściwych wymiarów, ładowarka nie była odporna na temperaturę lub elementy pod napięciem były łatwo dostępne, co groziło porażeniem prądem.

Wielu przedsiębiorców dobrowolnie usunęło nieprawidłowości formalne. W jednym przypadku IH wydała decyzję zakazującą udostępniania ładowarek, ze względu na niewystarczającą ochronę przed porażeniem elektrycznym.

Inspekcja Handlowa zaleca:

Sprawdź, czy na ładowarce lub dokumencie dołączonym do niej znajdują się podstawowe informacje, m.in.: pod jakim napięciem pracuje ładowarka, do jakich urządzeń jest przeznaczona. Przestrzegaj tych zaleceń.

Szukaj na produkcie znaku CE – producent deklaruje w ten sposób, że ładowarka spełnia wymagania określone w przepisach UE i jest bezpieczna.

Na produkcie, w instrukcji obsługi, karcie gwarancyjnej lub innej dokumentacji powinna znajdować się nazwa, określenie modelu, numer serii, dane producenta lub importera.

Sprawdź przed zakupem, czy produkt nie jest uszkodzony i czy nie ma dostępu do elementów wewnętrznych.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące zakupów, skontaktuj się z Inspekcją Handlową.

Jeśli produkt ma wadę, złóż reklamację.

zdjęcie otwarcia: UOKiK

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane

Profesjonalne kamery KT PTZ USB

Opublikowane przez - 29 września 2015 0
  Jeśli korzystasz z programów do wideokonferencji w chmurze, takich jak Pexip,  ClearOne Spontania, Lync/Skype for Business, Skype, Polycom RealPresence…

Galileo rozpoczyna działalność

Opublikowane przez - 15 grudnia 2016 0
Po blisko 17 latach przygotowań i prac rusza europejski system nawigacji satelitarnej Galileo, który jest odpowiedzią “starego kontynentu” na amerykański…