Jak prowadzić lekcje, które angażują uczniów? Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w projekcie „Lekcja:Enter”

W ostatnich dwóch latach jedynie co trzeci nauczyciel wziął udział w szkoleniu, które przełożyło się na atrakcyjność prowadzonych przez niego lekcji. Połowa (51%)* ocenia swoją wiedzę z wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkole jako podstawową. Rozwiązaniem może być udział w projekcie „Lekcja:Enter”, który pokazuje jak w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę na lekcji. Dzięki cyklowi szkoleń  i wsparciu trenera, nauczyciele uczą się nowoczesnych metod prowadzenia zajęć.  Do tej pory szkolenia rozpoczęło ponad 15 tys. nauczycieli, a 80% uznało, że szkolenia spełniły ich oczekiwania.

Nauczyciel to przewodnik w edukacji. To on decyduje, jak wygląda lekcja, z jakich materiałów i metod korzysta i co wynoszą z niej uczniowie. –  Coraz częściej spotykamy się z opiniami nauczycieli i nauczycielek, że dużym wyzwaniem dla nich jest zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny, a co za tym idzie chęci zdobywania przez nich wiedzy. Dotyczy to zarówno edukacji zdalnej, jak i pracy w szkole stacjonarnej – mówi Monika Eilmes-Glegoła, kierowniczka projektu „Lekcja:Enter” z Fundacji Orange.

Żeby nauka były atrakcyjna i skuteczna, warto wprowadzać do lekcji innowacje, prowadzić zajęcia inaczej niż dotychczas, próbować nowych metod edukacyjnych. Dobrze, żeby lekcje zawierały elementy oparte na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, które pomagają dzieciom i młodzieży w lepszym zrozumieniu wielu tematów, sprawiają, że lekcje są ciekawsze, dostosowane do ich potrzeb i rzeczywistości, w której funkcjonują.

Na te i inne wyzwania staramy się odpowiedzieć na naszych szkoleniach, gdzie praktycy pokazują nauczycielkom i nauczycielom, jak prowadzić lekcje w oparciu o ich własne doświadczenie oraz o doświadczenie uczniów i uczennic oraz poszukania odniesień w praktyce – wyjaśnia Monika Eilmes – Glegoła.

Badania pokazują, że z aktywizujących metod nauczania wykorzystujących TIK nauczyciele nadal korzystają niezbyt chętnie. Z metody projektów uczniowskich korzystało 37%, a z Webquestu tylko 3% nauczycieli. Dlatego właśnie powstał projekt edukacyjny „Lekcja:Enter”, którego celem jest wsparcie nauczycieli w prowadzeniu lekcji angażujących uczniów, rozwijających umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczących pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na  zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

Program szkoleń, które podczas pandemii odbywają się również online, zakłada 40 godzin pracy z trenerem. Grupy są małe, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego uczestnika. Niewątpliwym wsparciem dla edukatorów jest baza kilkunastu tysięcy scenariuszy opracowanych w ramach projektu – dodaje kierowniczka projektu.  

Szkolenia w projekcie „Lekcja:Enter” rozpoczęły się rok temu i wzięło w nich udział ponad 15 tys. nauczycieli. Większość uczestników (90%) pozytywnie oceniła szkolenia, a 69% badanych bardzo dobrze ocenia jakość materiałów szkoleniowych. Co ważne, zdecydowana większość nauczycieli (86%) poleciłoby szkolenia innym.

Dla kogo szkolenia?

Szkolenia kierowane są do dyrektorów szkół oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, artystycznych i informatycznych w szkołach podstawowych i średnich. Szczegóły na temat zapisów znajdują się na stronie projektu: lekcjaenter.pl/strona/19/o-szkoleniach   

Projekt „Lekcja:Enter” jest  realizowany przez 3 różne organizacje: Fundację Orange (lider), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych, ze środków UE. Dofinansowanie zostało przyznane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

  • Wyniki pretestu wśród nauczycieli dołączających do projektu „Lekcja:Enter”, N=3589
  • Wyniki ewaluacji śródokresowej projektu „Lekcja:Enter” N=3989

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiązane