K2 Internet to teraz K2 Holding

Symboliczna zmiana nazwy spółki-matki notowanej na GPW to przypieczętowanie kierunku ewolucji Grupy K2. Rozwija ona poprzez swoje spółki zależne różnorodną działalność technologiczną i marketingową. Coraz większe znaczenie technologii w rozwoju firmy podkreśla włączenie Spółki do indeksu WIG-INFO (firmy informatyczne) i WIG-TECH (nowe technologie).

Ogłoszona w połowie grudnia ur. strategia Grupy K2 do roku 2023 zakłada najszybszy wzrost w segmencie software (rozwój oprogramowania), ale ambicją firmy jest również dwucyfrowy wzrost przychodów pozostałych segmentów działalności: marketing i cloud.

W okresie trzech kwartałów 2020 roku Grupa K2 potroiła wynik EBITDA w ujęciu rok do roku, do 10,9 mln zł, zwiększając marżę EBITDA o 8,4 pkt proc., do 13,1 proc . Zysk netto wzrósł o 6 mln zł, a wynik operacyjny o 5,8 mln zł.

Zarząd zaproponował 1 zł dywidendy na akcję z zysku roku 2020, co oznacza stopę dywidendy względem obecnego kursu akcji na poziomie 4,5%. O finalnej wielkości zysku przeznaczonego na dywidendę zadecyduje Walne Zgromadzenie zwołane po publikacji raportu rocznego Grupy K2, która jest zaplanowana na 22 kwietnia br.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane