Komputronik wnioskuje o postępowanie sanacyjne – stanowisko firmy

Po naszym porannym tekście na temat kłopotów Komputronika firma postanowiła wyjaśnić jak widzi to, co się stało. Nie jest to polemika z naszym artykułem, a stanowisko wobec zaistniałej sytuacji. PUBLIKUJEMY JE BEZ INGERENCJI W TREŚĆ.

Klienci Komputronik mogą czuć się bezpiecznie. Poznańska firma w dalszym ciągu będzie prowadzić normalną sprzedaż

Pomimo przejściowych utrudnień Grupy Komputronik i złożeniu przez nią wniosku o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego, klienci indywidualni i biznesowi w dalszym ciągu bez przeszkód mogą korzystać z oferty Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes sp. z o.o.

W wyniku przeciągającej się od kilku lat kontroli i wydanej, przez urzędnika z leszczyńskiego oddziału poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego, w ostatnich dniach negatywnej decyzji Zarządy spółek Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes sp. z o.o. postanowiły złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego, które pozwoli uzdrowić sytuację finansową obydwu spółek.

W ocenie Zarządu jak i dwóch niezależnych doradców podatkowych, decyzja jest rażąco bezpodstawna i zawiera wiele błędów formalnych i proceduralnych, zatem prawdopodobieństwo jej uchylenia jest wysokie. Otrzymanie negatywnej decyzji przekłada się na utrudnienie rozmów z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową i w krótkim terminie stanowi dla Spółki ryzyko utrzymania płynności finansowej. Zarządy obydwu Spółek są zdeterminowane do utrzymania działalności i podkreślają, że sanacja jest procesem prowadzącym do uzdrowienia przedsiębiorstw. Jednocześnie równolegle prowadzone są intensywne rozmowy z instytucjami finansującymi, partnerami biznesowymi oraz Klientami.

Wejście Spółki w sanację wymusi dalszą reorganizację firmy, na co jest ona przygotowana. Działania te rozpoczęły się już na początku 2019 roku. Zrewidowana została strategia Spółki, wykonano szereg działań optymalizacyjnych i efektywnościowych. Zarząd Grupy Komputronik podkreśla, że pomimo podjętych działań, klienci indywidualni i biznesowi w dalszym ciągu mogą swobodnie korzystać z pełnej oferty obydwu spółek.

Podjęte kroki nie mają wpływu na sprzedaż oraz prawa konsumentów. Zarówno sklepy stacjonarne jak i sklep internetowy nadal będą prowadzić sprzedaż elektroniki, wysyłki będą realizowane zgodnie z zamówieniami, konsumenci będą mieć swobodny dostęp do pełnej oferty produktowej oraz usługowej, a także będą bez przeszkód mogli korzystać m.in. z prawa do reklamacji czy zwrotu zakupionego towaru. Obydwie Spółki będą nadal, na dotychczasowych zasadach, realizować obsługę sprzedażową i posprzedażową.

Decyzja urzędnika uderza w uczciwie działającą polską firmę

Zarząd Komputronik S.A. odtajnił i podał do informacji publicznej fakt, że w dniu 2 marca 2020 otrzymał informację, o wydaniu przez leszczyński oddział poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego negatywnej decyzji podatkowej w wymiarze około 39 mln zł plus odsetki w wyniku kontroli za okres marzec-maj 2014 roku. Decyzja nie jest wykonalna, nie nadano rygoru wykonalności, nie ma wniosku o dokonanie jakichkolwiek zabezpieczeń.

Od decyzji przysługuje Komputronik S.A. odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, z czego Spółka niezwłocznie skorzysta. Zarówno w ocenie Zarządu jak i ocenie dwóch niezależnych doradców podatkowych, decyzja jest rażąco bezpodstawna i zawiera wiele błędów formalnych i proceduralnych, zatem prawdopodobieństwo jej uchylenia jest wysokie.

Zarząd Spółki podkreśla, iż wspólnie z doradcami podatkowymi zrobił wszystko, aby w sposób dowodowy argumentować własne stanowisko w UCS i podkreślić brak przesłanek do wydania negatywnej decyzji. W związku z powyższym Spółka złoży odwołanie od tej szokującej decyzji i maksymalnie zintensyfikuje aktywność, aby decyzja została zmieniona poprzez jej uchylenie.  

Otrzymanie negatywnej decyzji przekłada się na utrudnienie rozmów z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową i w krótkim terminie stanowi dla Spółki ryzyko utrzymania płynności finansowej. W celu ochrony interesów Komputronik S.A., jej pracowników i współpracowników, a także wierzycieli (dostawców) Zarząd Spółki złożył w dniu 2 marca 2020 wniosek o sanację dotyczący Komputronik S.A oraz Komputronik Biznes sp z.o.o.

Zarządy obu Spółek są zdeterminowane do utrzymania działalności i podkreślają, że sanacja jest procesem prowadzącym do uzdrowienia przedsiębiorstw. Jednocześnie równolegle prowadzone są intensywne rozmowy z instytucjami finansującymi, partnerami biznesowymi oraz Klientami. Wyniki rozmów mają na celu utrzymanie dalszego względnie normalnego funkcjonowania Grupy Komputronik.

Wejście spółki w sanację wymusi dalszą reorganizację firmy, na co Spółka jest przygotowana. Działania reorganizacyjne rozpoczęły się już na początku 2019 roku, gdy firmy ubezpieczeniowe istotnie zmniejszyły limity, rozpoznając wysokie ryzyko następstw decyzji urzędników skarbowych. Zrewidowana została strategia Spółki, wykonano szereg działań optymalizacyjnych i efektywnościowych.

Równocześnie Spółka musiała stawić czoła negatywnej sytuacji zewnętrznej. Obniżona dostępność limitów kupieckich, przeciągające się przez przeszło 5 lat kontrole podatkowe powodujące ograniczenie w dostępności zwiększonego finasowania, wpłynęły na obniżenie obrotów i mniej satysfakcjonujące niż planowano wyniki. Pomimo tych czynników, po słabszych dwóch kwartałach (pierwsze półrocze obrachunkowe 2019) dzięki dużej determinacji całej organizacji Spółka odwróciła trend wynikowy.

W opublikowanych 28 lutego 2020 wynikach Grupy Kapitałowej Komputronik S.A wykazał już zdecydowane polepszenie wyników, a wynik EBIDTA (najbardziej obiektywny wskaźnik operacyjnego działania przedsiębiorstwa) dla Grupy wyniósł ponad 12 milionów złotych. To znacząca zmiana, odebrana bardzo pozytywnie przez rynek oraz partnerów Spółki.

W obliczu lepszych rezultatów biznesowych z ostatniego kwartału oraz prognozowanej poprawie wyników również w nadchodzących okresach rozliczeniowych, Grupa Komputronik podejmie wszelkie możliwe wyzwania mające na celu utrzymanie biznesowej działalności firmy. Sprzedaż i obsługa klientów Komputronik S.A we wszystkich kanałach oraz realizacja kontaktów w Komputronik Biznes sp z.o.o prowadzone są na bieżąco oraz zgodnie z wcześniej obowiązującymi procedurami.

Spółka ma powody wierzyć, że decyzja UCS zostanie zweryfikowana i zmieniona przez jednostki nadrzędne. Niezwykle ważne jest to, żeby rozstrzygnięcia zapadły jak najszybciej. Spółki z Grupy Komputronik liczą też na wsparcie i zrozumienie dla misji utrzymania polskiej, rodzinnej firmy, od lat operującej na polskim rynku. Firmy z obszaru nowych technologii, innowacyjnej i budującej potencjał w trwającej transformacji – cyfryzacji usług.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiązane