Komputronik wnioskuje o postępowanie sanacyjne

Firma, wraz ze spółką zależną Komputronik Biznes złożyły 2 marca w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego. Komputronik rozpoczął także rozmowy z bankami w celu uzgodnienia dalszego modelu finansowania działalności spółki.

To efekt wydania przez Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu – Delegatury w Lesznie decyzji dotyczących postępowań kontrolnych w zakresie podatku VAT za marzec, kwiecień i maj 2014 roku.

W decyzjach organu zakwestionowano prawidłowość rozliczeń VAT w kontrolowanych okresach, w związku z czym wydano decyzję, na podstawie której powstało niewymagalne zobowiązanie w wysokości ok. 39,2 mln zł plus należne odsetki szacowane na 18,7 mln zł. Decyzjom nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, w związku z czym ich wydanie nie wpływa bezpośrednio na sytuację płynność finansową Komputronika. Decyzje nie są prawomocne i wykonalne, a firma przygotowuje odwołania, które rozpatrywać będzie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego Komputronik oraz Komputronik Biznes złożyły wstępny plan restrukturyzacyjny. W przypadku obydwu spółek zakłada on m.in umorzenie wysokości wierzytelności głównych o 40% i ich spłatę w kwartalnych ratach, umorzenie całości odsetek od zaległych wierzytelności należnych wierzycielom do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego oraz po tym dniu i umorzenie całości pozostałych wierzytelności ubocznych (koszty, opłaty, kary umowne itp.) od wszystkich rodzajów długów. Do tego dochodzi 20% redukcja zatrudnienia.

Komputronik rozpoczął także rozmowy mBankiem, Santander Bank Polska, Millennium Bankiem oraz Bankiem Pekao w celu uzgodnienia dalszego modelu finansowania działalności spółki. Przedłużone pod koniec 2019 roku umowy z mBankiem, Santanderem i Millennium zawierały klauzule, pozwalające bankom ograniczyć finasowanie, jeśli w określonym terminie spółka nie dostarczy dowodu zakończenia kontroli skarbowych za 2014 rok. A to banki, która odpowiadają za 94% zewnętrznego finansowania Komputronika.

Jakby mało było kłopotów, to 5 marca 2020 r. Bank Pekao wypowiedział spółce umowę kredytową natomiast Pekao Faktoring wypowiedział umowę faktoringową spółce Komputronik Biznes. Grupa Pekao odpowiadała za ok. 6% finansowania zewnętrznego Komputronika.

To może być dopiero początek kłopotów poznańskiej firmy. Wyszło bowiem na jaw, że toczy się również postępowanie podatkowe dotyczące prawidłowości rozliczeń podatku VAT za styczeń 2015 roku. W postępowaniu tym kwestionowane są rozliczenia podatku na kwotę 7,3 mln zł. Kontrola w tej sprawie została przedłużona do 29 kwietnia 2020 roku.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiązane

Xiaomi prezentuje elektroskuter

Opublikowane przez - 12 grudnia 2016 0
Choć chiński producent największą popularność zdobyć dzięki smartfonom to w swoim portfolio ma znacznie więcej urządzeń. Już niebawem do tego…