Komputronik wygrywa z Clean & Carbon Energy

51 0
Każda zła passa kiedyś musi się skończyć. Po dwóch niezbyt dobrych dla spółki wiadomościach tym razem przyszedł czas na coś pozytywnego.

18 marca Komputronik otrzymał treść postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 marca 2020 r. w sprawie o zapłatę kwoty 5 mln zł wraz z odsetkami z weksla zupełnego z wystawienia Clean & Carbon Energy. Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił punkt 1 wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 3 grudnia 2015 r. oraz wyrok uzupełniający Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 marca 2016 r. i umorzył to postępowanie obciążając spółkę kosztami postępowania apelacyjnego. Komputronik potrąci zasądzone koszty z wymagalnymi i nierozliczonymi należnościami od Clean & Carbon Energy.

Postanowienie wpisuje się w postanowienia ugody z 7 listopada 2017 roku, na podstawie której strony zobowiązały się umorzyć postępowania sądowe, przy czy należy zaznaczyć, że Clean & Carbon Energy nie dochowała postanowień sprzeciwiając się umorzeniu, co stanowi naruszenie ugody. Mimo to Sąd Apelacyjny w Warszawie postąpił zgodnie z ugodą i wnioskiem spółki w przedmiocie cofnięcia pozwu oraz umorzył ostatnią otwartą sprawę sądową z udziałem Clean & Carbon Energy.

Postanowienie jest prawomocne.

Related Post

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *