Koniec nadmiernych opłat roamingowych

141 0

acer-smartfon

Reprezentowana przez Łotwę Rada, po 18 miesiącach negocjacji, porozumiała się z Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską w sprawie kluczowych elementów dla jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych. Porozumienie przewiduje zakończenie opłat roamingowych podczas podróży w UE w czerwcu 2017 roku  oraz wprowadzenie zasad zabezpieczających neutralny i otwarty charakter internetu w UE.

Rozporządzenie znacząco wpływa również na ochronę konsumentów. Zapewnia, że użytkownicy będą  informowani o swoich prawach i konsumpcji usług w roamingu oraz będą mieli możliwość  zgłaszania ewentualnych naruszeń zasad neutralnego i otwartego internetu.

Od 15 czerwca 2017 r. podczas podróży w UE będzie można korzystać z usług roamingowych płacąc ceny krajowe (roam like at home). Przykładowo, jeśli konsument płaci miesięczną opłatę za wydzwonione minuty, wykorzystane SMSy, czy transmisję danych w kraju, to każda sesja połączeń głosowych, SMS i transmisji danych w roamingu będzie się odbywać w ramach tej umowy, bez dodatkowych opłat. 

Do tego czasu będą obowiązywały obecne limity wynikające z rozporządzenia roamingowego: 0,19 € zasady za minutę połączenia wykonanego, 0,06 € za wiadomość SMS wysyłaną i € 0,20 za MB danych w roamingu , wył. VAT). W okresie od kwietnia 2016 roku ceny będą jeszcze tańsze. Obowiązywać będą ceny krajowej, do których operatorzy będą mogli dokładać niewielką dodatkową opłatę (do 0,05 € za minutę wykonanego połączenia, 0,02 € za wiadomości SMS wysyłanych i 0,05 € za MB danych (z wył. VAT).

Uzgodnione przepisy dotyczące neutralności sieci mają kluczowe znaczenie dla użytkowników Internetu i firm. Zakazują blokowania, spowalniania, degradacji lub innej, nieuzasadnionej ingerencji w  ruch (treści, aplikacje i usługi) przekazywane w sieci Internet. Dyskryminacja ruchu w Internecie będzie zakazana. Jednocześnie, wynegocjowane rozwiązania pozwalają na stosowanie koniecznych i w pełni uzasadniony – z perspektywy technicznej efektywności sieci – narzędzi zarządzania ruchem, bez których nie byłoby możliwie np. zapobieganie i usuwanie skutków zatorów w sieci.

Ponadto, wynegocjowane rozwiązania przewidują możliwość świadczenia usług o gwarantowanych parametrach technicznych, niezbędnych z punktu widzenia rozwoju specjalistycznych usług takich jak np. e-medycyna czy komunikacja między maszynami. Usługi tego typu zostały tak zaprojektowane w wynegocjowanym rozporządzeniu, aby w żaden sposób nie zastępować i nie naruszać dostępności do neutralnej i otwartej sieci Internet.

Od początku prac nad rozporządzeniem, Polska była jednym z najbardziej aktywnych państw w negocjacjach w Brukseli. W zakresie roamingu, Polski rząd opowiadał  się za jak najszybszą likwidacją nadmiernych opłat za roaming wewnątrz UE. Od początku negocjacji staliśmy na stanowisku, iż obywatele UE nie powinni być narażeni na niczym nieuzasadnione opłaty podczas podróży po Unii, a korzystanie z roamingu powinno być jak najprostsze. Dzięki staraniom ministra Andrzeja Halickiego udało się znieść nadmierne opłaty oraz wprowadzić mechanizmy zabezpieczające polskich operatorów przed świadczeniem usług poniżej kosztów (regulacja rynku hurtowego). Zagwarantowaliśmy również, że wprowadzenie tych rozwiązań nie odbije się negatywnie na polskim rynku krajowym i możliwej podwyżce stawek krajowych (tzw. waterbed effect).

Andrzej Halicki w styczniu tego roku wziął udział w Brukseli w nieformalnym spotkaniu ministrów ds. cyfryzacji zorganizowanym z inicjatywy prezydencji łotewskiej w Radzie UE oraz komisarza ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Günthera Oettingera, co było potwierdzeniem naszego niesłabnącego zaangażowania w budowę jednolitego rynku cyfrowego.

Rząd polski był orędownikiem prawnych gwarancji dla neutralności sieci. Wspieraliśmy takie regulacje prawne, które z jednej strony zagwarantują neutralny i otwarty charakter sieci Internet, a jednocześnie pozwolą dostawcom usług telekomunikacyjnych i operatorom na niezbędne zarządzanie własną siecią, bez zamykania drogi do oferowania innowacyjnych usług telekomunikacyjnych.

źródło: MAiC

Related Post

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *