Megaustawa wchodzi w życie

Lepszy zasięg w telefonie, szybki Internet – także tam, gdzie dzisiaj go nie ma – to skutki, które mają wszyscy odczuć dzięki wchodzącej dziś w życie tzw. megaustawie. Znowelizowane przepisy to szereg ułatwień inwestycyjnych dla operatorów, ale także większe gwarancje bezpieczeństwa dla obywateli.

Dzięki nowym przepisom, proces inwestycyjno-budowlany związany z m.in. budową sieci szerokopasmowych stanie się krótszy i prostszy. Spadną koszty takich inwestycji (poprzez m.in. obniżenie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego o 90%). Samorządy mają teraz 3 miesiące na dostosowanie swoich stawek do nowych przepisów. Ponadto, operatorzy mogą teraz w większym stopniu niż obecnie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę techniczną. Mniej za to zapłacą.

A Polacy chcą mieć łatwy i szybki dostęp do Internetu. To dla nich narzędzie codziennego użytku, które ułatwia im życie. Niestety, wciąż blisko 5 milionów gospodarstw domowych nie ma dostępu do szerokopasmowej sieci.

Projektując nowe przepisy pomyślano też o bezpieczeństwie. Megaustawa nakłada na operatorów telekomunikacyjnych nowe obowiązki w zakresie raportowania danych o poziomach pól elektromagnetycznych w środowisku.

Nowe przepisy to także przyznanie dodatkowych środków finansowych na wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za pomiary pól. W ten sposób spełniamy zalecenia Najwyższej Izby Kontroli w tym zakresie. Ustawa przewiduje też wprowadzenie sankcji za przekroczenie dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego w środowisku. Wszystko po to, by Ci obywatele, którzy obawiają się telefonów komórkowych, mieli pewność, że użytkowane przez operatorów stacje bazowe telefonii komórkowej dotrzymują wszelkich wymaganych prawem standardów.

W ustawie zaproponowano także powołanie Funduszu Szerokopasmowego, który zacznie funkcjonować od 2021 r. Jego roczny budżet to ok. 140 mln. zł. Ze środków Funduszu możliwe będzie np. dofinansowanie budowy i rozwoju sieci telekomunikacyjnych.

Dotychczas obowiązujące przepisy, które regulowały proces inwestycji telekomunikacyjnych miały przeszło dziesięć lat. Nie odpowiadały na potrzeby Polaków i polskiej gospodarki.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiązane