Nieodpowiednie zarządzanie danymi kosztuje 20 mln USD rocznie

73 proc. firm nie zaspokaja potrzeb użytkowników w zakresie nieprzerwanego dostępu do aplikacji i danych. Wiele przedsiębiorstw chce zacząć korzystać z narzędzi do zarządzania danymi w chmurze, aby lepiej spełniać wymagania w obszarze ochrony i wykorzystać potencjał tkwiący w posiadanych danych – wynika z raportu „Veeam Cloud Data Management Report” dotyczącego zarządzania danymi w chmurze

W ciągu ostatniej dekady ilość generowanych danych gwałtownie wzrosła. Wzrost ten jest tak szybki, że szacuje się, że w 2025 r. będziemy generować ponad 175 zetabajtów danych rocznie, czyli o prawie dwie trzecie więcej niż w roku 2018. Przedsiębiorstwa muszą tymi danymi odpowiednio zarządzać i chronić je niezależnie od ich lokalizacji.

Jednak wyniki ostatniego badania opublikowanego przez Veeam Software, lidera w zakresie rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, które umożliwiają zarządzanie danymi w chmurze (Cloud Data Management) – 73% organizacji przyznaje, że nie jest w stanie zaspokoić potrzeb użytkowników w zakresie nieprzerwanego dostępu do danych i usług. Kosztuje to przeciętną firmę 20 mln USD rocznie. Negatywne konsekwencje przestojów mogą obejmować utratę przychodów, spadek produktywności i zaufania klientów.

Z drugiej strony badania wynika, że przedsiębiorstwa podejmują działania, aby przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom – prawie trzy czwarte (72%) ankietowanych zamierza wykorzystać inteligentne zarządzanie danymi, nierzadko za pomocą narzędzi chmury hybrydowej.

Raport Veeam Cloud Data Management Report na rok 2019 powstał na podstawie badania, w ramach którego w 13 krajach ankietowano ponad 1,5 tys. menedżerów wyższego szczebla, odpowiedzialnych za obszary biznesowe i informatyczne. Stwierdzono, że respondenci są świadomi znaczenia zarządzania danymi dla sukcesu ich przedsiębiorstw, a jako płynące z niego korzyści wymieniają większą wydajność bieżącą i szanse na wsparcie transformacji biznesowej w przyszłości.

Eksplozja danych

Według Andrzeja Niziołka, dyrektora regionalnego Veeam w Polsce jesteśmy świadkami „eksplozji danych” w Polsce. – W zeszłym roku ich liczba wyniosła 33 zetabajty. Na 2025 rok przewiduje się, że będzie to 175 zetabajtów – twierdzi Andrzej Niziołek. Według raportu Veeam przedsiębiorstwa stawiają na wykorzystanie możliwości takich technologii jak chmura lub chmura hybrydowa, Big Data, sztuczna inteligencja i Internet rzeczy.

Inwestycje w technologie tego typu w roku 2019 wyniosą średnio 41 mln USD. Prawie połowa respondentów przyznała, że ochrona danych jest niezbędna do wydobycia potencjału z tych inwestycji. Niepokoi jednak fakt, że tylko 37% przedsiębiorstw ma duże zaufanie do aktualnie używanych rozwiązań w zakresie tworzenia kopii zapasowych, a większość (73%) przyznaje, że nie jest w stanie zaspokoić potrzeb użytkowników.

Utrudnia to wdrażanie narzędzi i procesów, które mogą przynieść firmie przewagę nad konkurencją, lecz menedżerowie zdają sobie sprawę z czekającej ich przedsiębiorstwa pracy. Ponad połowa ankietowanych chce wdrożyć inteligentne zarządzanie danymi i rozwiązania wielochmurowe w całej firmie, aby stawić czoła tym problemom.

Wdrożenie narzędzi cyfrowych niesie ze sobą znaczne korzyści. Zdaniem firm generują one średnio 124 mln USD dodatkowych przychodów rocznie (na przedsiębiorstwo). Informacje te rzucają jednak światło na globalne rozbieżności w obszarze wdrażania narzędzi cyfrowych. Niektóre z największych gospodarek świata mogą być zmuszone do nadrabiania zaległości w dziedzinie inwestycji w innowacje cyfrowe.

41% przedsiębiorstw japońskich i 48% firm brazylijskich opisało swoje systemy zarządzania danymi jako dojrzałe – dla porównania, to samo stwierdziła tylko nieco ponad jedna czwarta przedsiębiorstw we Francji i Niemczech oraz tylko 11% firm w Wielkiej Brytanii. Firmy japońskie i brazylijskie zamierzają zainwestować w ciągu najbliższych 12 miesięcy w inteligentne zarządzanie danymi średnio odpowiednio 105 mln USD i 73 mln USD, a więc znacznie więcej niż wynoszą średnie spodziewane inwestycje przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii (14 mln USD), Chinach (17 mln USD) i Stanach Zjednoczonych (38 mln USD).

Droga do rozwoju biznesu

Raport Veeam Cloud Data Management Report na rok 2019 dowodzi, że przedsiębiorstwa dążą do korzystania z inteligentnych narzędzi cyfrowych. Dlatego wprowadzają takie technologie jak zarządzanie danymi w chmurze i sztuczna inteligencja, oferujące generowany w czasie rzeczywistym przegląd sytuacji w całym przedsiębiorstwie i możliwość świadomego działania na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji.

Badanie pokazuje, że firmy dążące do tego celu mają na całym świecie cztery punkty wspólne:

1. Chmura – zarządzanie danymi w chmurze to kluczowy element realizacji inteligentnego zarządzania danymi. Trzy czwarte przedsiębiorstw używa platform oprogramowania jako usługi (SaaS). Wiele z nich korzysta z usług tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych w chmurze, przy czym 51% stosuje udostępniane jako usługi narzędzia kopii zapasowych (BaaS), a 44% stawia na oferowane jako usługi rozwiązania do usuwania skutków awarii (DRaaS). Nie ma wątpliwości, że menedżerowie zdają sobie sprawę z zalet podejścia wielochmurowego i hybrydowego. Jako główne argumenty decydujące o wyborze takich rozwiązań wymieniają koszty, niezawodność, elastyczność i bezpieczeństwo danych.

2. Kompetencje – przedsiębiorstwa muszą podnieść swoje kompetencje, aby mieć pewność, że ich pracownicy są w stanie korzystać z analiz danych i używać nowych, wdrażanych technologii. 9 na 10 firm uważa podnoszenie kwalifikacji w zakresie nowych technologii u personelu za element kluczowy dla odniesienia sukcesu w ich inicjatywach cyfrowych.

3. Kultura – kluczowe znaczenie ma stworzenie kultury organizacyjnej, która jest elastyczna i otwarta na nowe technologie, dzięki czemu umożliwia ludziom rozwój razem z przedsiębiorstwem. Ponad dwie trzecie respondentów jest przekonanych, że kultura ich przedsiębiorstwie musi stać się bardziej otwarta na technologie cyfrowe.

4. Zaufanie – przedsiębiorstwa muszą wypracować zaufanie do biznesowych narzędzi cyfrowych, opartych na silnych fundamentach w postaci danych. Obecnie tylko jedna czwarta respondentów jest w pełni przekonana, że jest w stanie sprostać swoim wyzwaniom cyfrowym.

zdjęcie otwarcia: Andrzej Niziołek prezentuje Veeam Cloud Data Management Report

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiązane