Odbiór stacji ładowania krok po kroku

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych zaprezentowało nowy raport, który w przystępny sposób, krok po kroku, wyjaśnia procedurę odbioru stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Celem opracowania jest ułatwienie i przyspieszenie wdrażania infrastruktury EV w Polsce.

Rozbudowa stacji ładowania w naszym kraju przebiega w tempie odpowiadającym rozwojowi rynku pojazdów elektrycznych. Na podstawie „Licznika elektromobilności” opracowanego przez PSPA oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, pod koniec sierpnia br. w Polsce funkcjonowało 888 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 264 (30%) z nich stanowiły szybkie stacje DC, zaś pozostałą część wolne ładowarki AC.

30 lipca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, będące jednym z aktów wykonawczych Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowo wprowadzony akt prawny zawiera odnoszące się do stacji ładowania przepisy regulujące m.in. wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji, rodzaje badań technicznych, sposoby i terminy ich przeprowadzania, dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie ww. badań czy też wysokości opłat wskazane w rozporządzeniu czynności.

Aby ułatwić zrozumienia aspektów wszystkich związanych z rozporządzeniem Ministra Energii, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych opublikowało raport infograficzny „Procedura odbioru stacji ładowania krok po kroku”. Zakres opracowania obejmuje informacje podstawowe na temat opisywanego rozporządzenia, dane na temat bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń, informacje o wymaganiach i badaniach technicznych, jak również szczegółowy opis procedury odbioru stacji ładowania. Ponadto, raport zawiera gotowe do wykorzystania wzory formularzy niezbędnych do realizacji kolejnych etapów omawianych procedur.

Raport PSPA jest uzupełnieniem opracowania „Stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych”, sporządzonego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Premiera Raportu odbyła się podczas Kongresu Nowej Mobilności, który został zorganizowany przez PSPA. W ramach wydarzenia odbyło się 6 premier raportów, liczne dyskusje w formule okrągłego stołu, expert talks praktyków rynku i posiedzenia grup roboczych. Oprócz paneli i warsztatów, uczestnicy mogli poznawać oblicze nowej mobilności w strefie wystawienniczej oraz Strefie Smart, gdzie wystawione zostało kilkadziesiąt pojazdów nisko- i zeroemisyjnych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane

Rewolucja w ochronie ekranów

Opublikowane przez - 24 kwietnia 2019 0
Kwoty, jakie musimy zapłacić za flagowe smartfony, dochodzą już do kilku tysięcy złotych. Smartfonowych konsumentów możemy podzielić na dwie grupy.…