Warning: Illegal string offset 'single_post_style' in /home/admin/domains/mobilitynews.pl/public_html/wp-content/themes/top-news/single.php on line 18

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/admin/domains/mobilitynews.pl/public_html/wp-content/themes/top-news/single.php on line 18

Pierwszy konkurs w ramach PO PC 2014-2020

Autor:

MAC logo

30 grudnia został ogłoszony pierwszy konkurs w ramach pierwszego zatwierdzonego w nowej perspektywie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC). Dotyczy on działania 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Budżet konkursu to ponad 900 mln zł. 

W Działaniu 2.1. PO PC  wspierane będą projekty związane z tworzeniem systemów informatycznych, które dostarczają e-usługi zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorców. Chodzi głównie o nowoczesne usługi elektroniczne. Skróci to czas potrzebny na realizację różnych typów spraw i ułatwi kontakt klienta z urzędem bez opuszczania domu bądź miejsca pracy. 

Beneficjentami wsparcia mogą być przykładowo jednostki administracji rządowej, sądy i jednostki prokuratury. Bezpośrednimi odbiorcami będą natomiast obywatele.

Kryteria przygotowane dla tego konkursu pozwolą zweryfikować, czy projekt jest potrzebny, korzystny, wykonalny i gotowy do realizacji. Nowością jest konieczność przeprowadzenia przez beneficjenta, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, publicznej prezentacji projektu oraz wymóg zamknięcia rzeczowej realizacji projektu w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie.

Instytucją odpowiedzialną za ogłoszenie konkursu i nabór wniosków jest Władza Wdrażająca Programy Europejskie. 

źródło: Ministerwo Administracji i Cyfryzacji

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane