Plus dostał 40 mln zł kary

53 0
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował, że Polkomtel, operator sieci Plus stosował dziewięć praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Dotyczyły one dziewięciu usług niewliczanych do kwoty abonamentu, które automatycznie uruchamiał przy podpisaniu umowy.

Przez pierwszy miesiąc lub dwa były one bezpłatne, a potem użytkownik musiał albo z nich zrezygnować, albo uiszczać dodatkowe opłaty. W zależności od usługi było to od 2 do nawet 20 zł miesięcznie, a często operator aktywował jednej osobie kilka usług.

Tymczasem przepisy ustawy o prawach konsumenta wymagają, aby przedsiębiorca przed podpisaniem umowy uzyskał wyraźną zgodę klienta na każdą dodatkową płatność. W tym przypadku chodzi o opłaty za usługi, które nie były objęte abonamentem. Część z nich miała charakter rozrywkowy, inne wiązały się np. z bezpieczeństwem. Polkomtel takich wyraźnych zgód konsumentów nie miał. Z reklamacji wynika, że część konsumentów nawet nie była świadoma, że co miesiąc dodatkowo płaciła np. za „Czasoumilacz”

Za każdą z praktyk UOKiK nałożył na Polkomtel karę. Po uprawomocnieniu się decyzji musi też zawiadomić o niej konsumentów poprzez opublikowanie jej treści na swojej stronie internetowej. Dodatkowo ma zamieścić komunikat w dwóch ogólnopolskich dziennikach oraz wysłać listy polecone do wszystkich abonentów, od których choć raz pobrał opłatę za którąkolwiek z automatycznie aktywowanych usług.

Decyzja nie jest prawomocna, Polkomtel może się odwołać do sądu w terminie miesiąca od jej doręczenia.

Related Post

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *