Prace nad wdrożeniem 5G w Polsce trwają pełną parą

Nie pomagają protesty, straszenie konsekwencjami zdrowotnymi. 5G w Polsce pojawi się, bo po prostu musi. Pytanie tylko kiedy. W sprawozdaniu z działalności za 2018 rok prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej pracami przy wdrażaniu 5G poświęcił sporo miejsca

Dokładnie – zdaniem prezesa UKE – trwają konsultacje w sprawie przyznania częstotliwości dla 5G w Polsce. Według sprawozdania w 2018 r. UKE przystąpiło do opracowywania koncepcji zagospodarowania zasobów widma radiowego w Polsce. W lipcu 2018 r. została przedstawiona do konsultacji społecznych wstępna koncepcja zagospodarowania zasobów widma radiowego dla 5G. Koncepcja ta dotyczyła przeznaczenia na potrzeby 5G częstotliwości z pasm 700 MHz, 3,5 GHz, 3,7 GHz oraz 26 GHz. Udział w konsultacjach wzięło piętnaście podmiotów. Złożone w konsultacjach stanowiska pozwoliły UKE na zaplanowanie założeń procesów dystrybucyjnych widma radiowego na potrzeby 5G.

Wszystko w rękach Rosji?

W 2018 r. UKE kontynuowało uzgodnienia międzynarodowe mające na celu zwolnienie pasma 700 MHz, zgodnie z treścią Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystania zakresu częstotliwości 470-790 MHz w Unii Europejskiej. W rezultacie podpisano uzupełnienia do porozumień dotyczących nowego planu aranżacji kanałów telewizyjnych w zakresie 470-694 MHz, zawartych wcześniej z Administracjami Niemiec i Litwy.

UKE prowadził również korespondencyjnie negocjacje koordynacyjne z Administracją Rosji w celu uzgodnienia nowych planów kanałowych dla NTC po zwolnieniu pasma 700 MHz. Ponadto rozmawiano o ustaleniu daty zwolnienia przez telewizję rosyjską pasma 700 MHz w obwodzie kaliningradzkim. Próbowano ustalić daty wyłączenia telewizyjnych nadajników analogowych w obwodzie kaliningradzkim.

Jednak – jak napisano w sprawozdaniu – do końca 2018 r. Rosja nie wskazała daty zwolnienia przez telewizję rosyjską pasma 700 MHz w obwodzie kaliningradzkim.

Ministerstwo z pomocą

W czerwcu 2018 r. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało UKE o wystąpieniu w 22 kwietnia 2018 z formalnym wnioskiem do Komisji Europejskiej o zaangażowanie w negocjacje z Rosją w sprawę zwolnienia pasma 700 MHz.

W 2018 r. UKE prowadził również działania w celu migracji NTC w Polsce do pasma poniżej 700 MHz. Przedstawiciele UKE kontynuowali prace w Zespole ds. opracowania Krajowego Planu Działań w zakresie zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz.

W oparciu o uzgodniony międzynarodowo plan dla NTC poniżej pasma 700 MHz opracowano dwa warianty zwolnienia pasma 700 MHz w Polsce. Wariant 1 zakłada minimalną liczbę zmian, zaś wariant 2 przewiduje dodatkowe zamianami pomiędzy warstwami, optymalizującymi wykorzystanie kanałów w warstwie.

UKE opracował również wstępny harmonogram czasowy zmian kanałowych nadawczych stacji telewizyjnych na poszczególnych obszarach Polski w procesie zwolnienia pasma 700 MHz w zakładanym w terminie udostępnienia częstotliwości.

W ostatnim kwartale 2018 r. (w dniach: 20 września, 30 października i 18 grudnia) zorganizowano cykl spotkań z nadawcami telewizyjnymi, w celu omówienia i ustalenia procesu zwolnienia przez NTC zakresu 694-790 MHz, zgodnie z treścią Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 oraz zawartych na jej podstawie porozumień międzynarodowych ws. aranżacji kanałów telewizyjnych w zakresie 470-694 MHz.

Ponadto w lipcu 2018 r. UKE przeprowadził szczegółową analizę potencjalnych zakłóceń systemów szerokopasmowych na obszarze Polski, pochodzących od stacji telewizyjnych, pracujących w paśmie 700 MHz, zlokalizowanych w krajach sąsiednich spoza UE (Ukraina, Białoruś, Rosja), ze wskazaniem potencjalnie zakłóconych gmin dla każdego z bloków systemów zgodnych ze standardem IMT. Analiza została wykonana w odniesieniu do bloków częstotliwościowych o szerokości 5 MHz przewidywanych dla systemów szerokopasmowych z uwzględnieniem stacji telewizyjnych analogowych i cyfrowych.

W przypadku pozwoleń radiowych w 2018 r. wydano 6 decyzji cofających pozwolenia radiowe i odmówiono udzielenia 1 pozwolenia. Na dzień przygotowania sprawozdania toczy się 6 postępowań w sprawie odmowy wydania pozwoleń radiowych.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiązane

Samsung Galaxy Note7 trafia do sklepów

Opublikowane przez - 3 października 2016 0
Koreański producent poinformował, że sprzedaż Samsung Galaxy Note 7 została wznowiona. Po problemach z wybuchającymi bateriami producent zdecydował się wstrzymać…

Xiaomi Mi Mix otrzyma Cortanę

Opublikowane przez - 24 listopada 2016 0
Cortana znana jest użytkownikom systemu Windows 10, konsoli Xbox One oraz fanom serii Halo. Już niebawem posiadacze smartfona Xioami Mi…