Rozwiązania chmurowe w Polsce od 2 lat przyspieszają

Roman PakotaAutor:
Poprawnie skonstruowana umowa z usługodawcą oraz przygotowane scenariusze zmiany dostawcy lub nawet całkowitego wyjścia z chmury – to istotne elementy strategii przygotowania firmy do przeniesienia danych i aplikacji informatycznych do usług chmurowych. Przede wszystkim jednak należy dostrzegać potrzebę biznesową takich rozwiązań – uznali uczestnicy debaty na temat transformacji cyfrowej, zorganizowanej przez PAP MediaRoom.

Z analiz PwC wynika, że trend przenoszenia aplikacji informatycznych i danych do chmury publicznej jest już w Polsce dominujący, szczególnie wśród największych organizacji. 

Zdaniem Przemysława Galińskiego, mimo silnego trendu, wykorzystanie rozwiązań chmurowych w Polsce nadal jest stosunkowo małe, „ale dużo firm testuje ten rodzaj usług”. Praca do nadrobienia jest też w samorządach, ale te z nich, które współpracują z biznesem, bardzo szybko się uczą, jak wykorzystywać obecność w chmurze.

Jesteśmy jeszcze przed boomem na tego rodzaju usługi, ale od dwóch lat obserwowane jest w Polsce gigantyczne przyspieszenie w zakresie kompetencji specjalistów IT oraz oczekiwań firm – mówił Przemysław Galiński, dyrektor na Europę Środkową i Wschodnią Cloud & Digital PwC, podczas dyskusji, jaka odbyła się 6 czerwca 2022 roku w Centrum Prasowym PAP w Warszawie.

Wiesław Paluszyński, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego wskazywał, że wiele przedsiębiorstw i większość samorządów nie zdaje sobie sprawy, że już obecnie korzystają z rozwiązań chmurowych, chociażby używając aplikacji Microsoftu. 

Według niego, najbezpieczniejsze dla firm dopiero wchodzących do chmury są rozwiązania hybrydowe, gdzie część danych i systemów opiera się na własnej chmurze prywatnej, część na chmurze publicznej, a część utrzymywana jest na istniejących serwerach fizycznych. 

Paluszyński podkreślał, że przewidywalność kosztów i jakość usługi, jak również wysoki poziom cyberbezpieczeństwa przemawiają za korzystaniem z usług chmury publicznej. Kluczowe są jednak wyliczenia ekonomiczne i dobra umowa, regulująca m.in. ochronę danych, a szczególnie danych osobowych. „Zaufanie pomiędzy dostawcami usług chmurowych i klientami będzie budowane przez długi czas” – przewidywał prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Firmy oczekują od dostawców większej otwartości, a tymczasem oferty często są sztywne i trudno zrozumiałe dla potencjalnych klientów. Klienci boją się też uzależnienia się od dostawcy usług na wypadek gwałtownego wzrostu cen. 

Zdaniem Przemysława Galińskiego, aby to zagrożenie zneutralizować trzeba albo mieć przygotowaną strategię wyjścia z chmury w ciągu kilku tygodni, albo wybrać podejście „multicloudowe”, czyli korzystać równolegle z usług kilku dostawców rozwiązań chmurowych. Andrzej Mikołajczak wskazał w tym kontekście, że ING dobiera różnych dostawców w zależności od potrzeb, np. analitycznych czy obliczeniowych. 

Według Wiesława Paluszyńskiego, kompetencje i wiedza praktyczna polskich firm przenoszących się do chmury są niewielkie, dlatego też w Polsce obserwujemy raczej mniejsze wdrożenia. Główną słabością polskiego rynku nie jest jednak bariera technologiczna, ale niski pozom kultury korporacyjnej i brak umiejętności definiowania procesów w firmach. 

Z analiz PwC wynika, że 75% organizacji w Polsce oczekuje „jakiejś pomocy w zakresie przechodzenia na rozwiązania chmurowe”. Według szefa PTI, w tym kontekście rolą usługodawców jest oferowanie czytelnych ofert i silnego wsparcia. 

Przemysław Wolek, dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Cybernetycznego ING Hubs Poland mówił w trakcie debaty, że wdrożenie przez ING rozwiązań chmurowych okazało się dobrą decyzją na okres pandemii, umożliwiając sprawne przejście na pracę zdalną. 

Liczymy, że dojrzałość usług chmurowych pozwoli odciążyć inżynierów ING od zadań, które można subskrybować. Wolimy skupić się nad tym, w czym się specjalizujemy, oraz rozwijać sztuczną inteligencję czy machine learning – podkreślał dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Cybernetycznego ING Hubs Poland.

Korzystanie z chmury publicznej od wyspecjalizowanych dostawców przynosi wymierne korzyści. To nowoczesne usługi, z którymi trudno konkurować, pod względem tempa rozwoju, szybkiej dostępności, a nawet cyberbezpieczeństwa.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane

Play zaczyna wszystko odNOWA

Opublikowane przez - 13 kwietnia 2017 0
  Play postanowił powalczyć o korzystających z kart pre-paid. Efektem jest oferta odNOWA (taka jest właściwa pisownia tej taryfy), która…