SPROSTOWANIE

26 listopada na stronie Mobilitynews.pl ukazał się artykuł pt. „AB robi swoje” w którym wskazano, że „największy dotychczasowy konkurent AB, czyli ABC Data z nazwy już nie istnieje. Zastąpił ją Vicis New Investments – spółka zależna od ALSO Holding. Ale i to tylko chwilowo na potrzeby przejęcia ABC Daty. Vicis jest wycofywane z giełdy i za chwilę zastąpi ją ALSO Polska”.

Przytoczona wypowiedź jest nieprawdziwa i nieścisła, ponieważ wskazuje na to, że to Vicis New Investments przejęła działalność ABC Daty oraz, że podmiot ten należy do ALSO Holding podczas gdy podmiot, który nabył przedsiębiorstwo ABC Data oraz, który jest spółką zależną szwajcarskiego ALSO Holding Roseville Investments.

Ponadto nie jest prawdą, że w miejsce Vicis New Investments pojawi się ALSO Polska. Spółka Vicis New Investments jest podmiotem oddzielnym zarówno od Roseville Investments, jak i ALSO Polska, które należą do ALSO Holding. Spółka Vicis New Investments w rzaden sposób nie jest powiazana z Grupą ALSO. Wskazujemy, że owszem, proces łączenia obu spółek rozpoczął się. (,,,). W konsekwencji spółka Roseville Investments zostanie włączona w struktury spółki ALSO Polska.

Podobnie nieprawdziwe i nieścisłe informacje na temat działających na polskim rynku spółek Grupy ALSO pojawiły się w tekście tego samego autora 9 grudnia pod tytułem „ABC Data zniknęła z giełdy”. W artykule znalazł się fragment, zgodnie z którym: „Teraz sam Vicis przejdzie do historii. Spółka zależna od inwestora branżowego – ALSO Holding potrzebna była tylko do transakcji przejęcia polskiego dystrybutora. Fragment ponownie sugeruje, że Vicis New Investments jest spółką zależną od ALSO Holding (…) co nie jest prawdą.

OD AUTORA

Nie mogę zgodzić się z zarzutem niedochowania rzetelności dziennikarskiej. Tematem przejęcia ABC Daty zajmowałem się od samego początku. Nie była to prosta transakcja o czym świadczy choćby fakt, że proces trwał niemal przez cały 2019 rok. Pisałem o praktycznie każdym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ABC Daty, o szczegółach wezwania na akcje. Przy okazji szczegółowo opisywałem relacje i powiązania między podmiotami uczestniczącymi w transakcji i zapewniam, że potrafię rozróżnić Roseville Investments od Vicis New Investments. Pokazuje to kilkanaście (a może i ponad 20) wiadomości, które zamieściłem na ten temat w ciągu 2019 roku.

Tekst z 26 listopada w ogóle nie dotyczył ABC Daty/Vicis New Investments. To była relacja z konferencji prasowej konkurenta – AB z Magnic. ABC Dacie/Vicis New Investments poświęciłem pół akapitu. Uznałem, że opisywanie kolejny raz szczegółów transakcji i powiązań między firmami w tekście, który dotyczy zupełnie innego podmiotu jest bezcelowe. Zdecydowałem się więc na uproszczenie, skrót myślowy.

Podobnie rzecz się miała z moim materiałem z 9 grudnia. Wychodziłem z założenia, że jeśli ktoś od początku interesował się transakcją, to bez problemu będzie wiedział o co chodzi, zaś jeśli nie, to na lekturę szczegółów powiązań kapitałowych nie poświęci nawet minuty. Główną informacją było wycofanie akcji ABC Daty/Vicis New Investments z obrotu giełdowego, a nie szczegóły transakcji, która powoli dobiega końca.

W obu kwestionowanych fragmentach zastosowałem uproszczenie. Być może zbyt daleko idące, ale nie było moim celem pomówienie, ani działanie na szkodę któregoś z podmiotów transakcji. I takich znamion moje teksty nie posiadają.

Przez 11 miesięcy ze szczegółami opisywałem transakcję przejęcia ABC Daty. Dziwnie by wyglądało, gdybym po takim czasie zaczął popełniać podstawowe błędy i mylić fakty. Dlatego nie zgadzam się z zarzutem o niedochowanie rzetelności dziennikarskiej.

Załączam wyrazy szacunku – Marcin Kwaśniak

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane

Nowa oferta JA+ Rodzina w Plusie

Opublikowane przez - 30 września 2015 0
  Od 7 października dostępna będzie nowa oferta Plusa JA+ Rodzina pozwalająca na współdzielenie usług przez kilku użytkowników w ramach…