T-Mobile także apeluje do Premier Ewy Kopacz w sprawie aukcji

126 0

T-Mobile

Pod Play także T-Mobile złożyło wniosekdo Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozporządzenia dotyczącego aukcji LTE.

 

Szanowna Pani Premier,
w związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1472), zwracamy się z wnioskiem o rozważenie przez Panią Premier możliwości skorzystania z uprawnienia określonego w art. 149 ust. 2 zd. 2 Konstytucji RP i zwrócenie się do Rady Ministrów o uchylenie przedmiotowego rozporządzenia.

 

Rozporządzenie budzi szereg poważnych wątpliwości natury konstytucyjnej. Tym samym, istotnie zagrożona jest stabilność rozstrzygnięcia toczącej się obecnie aukcji na częstotliwości radiowe z zakresu 800 MHz i 2600 MHz. Ewentualne unieważnienie aukcji ze względu na wadliwość rozporządzenia może wywołać daleko idące negatywne skutki w zakresie rozwoju szybkiego mobilnego dostępu do sieci Internet i innych zaawansowanych usług telekomunikacyjnych, a w konsekwencji – dla całej polskiej gospodarki.

 

Tocząca się obecnie aukcja na częstotliwości prowadzona jest w oparciu o wadliwie skonstruowane zasady. Jesteśmy przekonani, że najskuteczniejszym sposobem rozwiązania istniejącego problemu byłoby uchylenie rozporządzenia zmieniającego, zakończenie (przerwanie) obecnej aukcji i szybkie rozpisanie nowego procesu selekcyjnego, opartego na warunkach zapewniających sprawne, skuteczne i niedyskryminacyjne zakończenie aukcji.

 

Liczymy, że Pani Premier wystąpi do Rady Ministrów o uchylenie tego aktu.

 

Z poważaniem,
Adam Sawicki
Prezes Zarządu
T-Mobile Polska S.A.

 

Related Post

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *