UOKiK podtrzymał karę dla T-Mobile

Roman PakotaAutor:

Odwołanie T-Mobile Polska zostało całkowicie oddalone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotyczy to decyzji Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów (Sygn. XVII AmA 18/17) o ukaraniu operatora kwotą 15 milionów złotych. Kara została nałożona przez uruchomienie usług niezamawianych przez klientów.

W 2016 roku UOKiK doszedł do wniosku, że sieć T-Mobile Polska narusza interesy konsumentów poprzez włączanie im bez ich zgody płatnych usług, między innymi: “Granie na czekanie”, “Szafa Gra” i “Prenumerata”. Według UOKiK operator powinien uzyskać wyraźną zgodę użytkownika na płatne usługi.

Jednak, od 17 grudnia 2016 roku, operator nie pobiera od konsumentów opłat za wymienione wyżej usługi. Przedsiębiorca został mimo tego ukarany karą pieniężną i na jej wymiar wpłynęła szybka reakcja operatora, który zaprzestał pobierania pieniędzy za świadczenia serwisów. Obniżyło to karę o 30%.

– Zgoda konsumenta na dodatkowe płatności, powinna sprowadzać się do stwierdzenia „tak” lub „nie” opatrzonego informacjami o zasadach korzystania z usług, o tym, ile kosztują i kiedy stają się płatne. Zgoda taka, aby mogła zostać uznaną za wyraźną, powinna być również odrębna dla każdej usługi– mówił w 2016 roku komentując wymierzenie operatorowi kary, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – mówi Marek Niechciał. – Przepisy chronią konsumentów przed płatnościami, na które wcześniej nie wyrazili zgody. W odniesieniu do rynku telekomunikacyjnego dotyczy to w szczególności usług, które nie są objęte cykliczną opłatą (np. abonamentową lub pakietową) i łączą się z koniecznością uiszczania dodatkowych płatności. T-Mobile Polska nie zapewniała konsumentom tej ochrony, ponieważ przyjęła, że wyrażeniem zgody było podpisanie ogólnego oświadczenia dotyczącego warunków zawieranej umowy i świadczonych na jej podstawie usług – opowiadał Marek Niechciał.

Uzasadnienie SOKiK podkreśliło, że nie ma wątpliwości odnośnie naruszenia ustawy o prawach konsumenta. Utrzymana została kara finansowa, jednak wyrok nie jest prawomocny. T-Mobile może składać apelację do Sądu Apelacyjnego.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane