Wstępne wyniki NTT po III kwartałach

NTT System wstępnie podsumował minione 9 miesięcy 2020 r.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. według szacunkowych danych, wybrane skonsolidowane wyniki finansowe NTT kształtowały się następująco:

przychody netto ze sprzedaży – 501,8 mln zł (rok wcześniej: 363,4 mln zł)

zysk netto – 7,1 mln zł (rok wcześniej: 3,5 mln zł)

W I połowie 2020 r. grupa wypracowała przychody na poziomie 289,4 mln zł (+23 proc. r/r) i 4,1 mln zł zysku netto (+57 proc. r/r).

Ze wstępnych danych wynika więc, że NTT System w III kwartale br. osiągnęło 212,4 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 3 mln zł zysku netto.

Rok wcześniej było to 128,6 mln zł oraz 0,9 mln zł. W III kw. 2020 r. poprawa na sprzedaży wyniosła więc 65 proc. a na zysku była ponad 3-krotna – według wstępnych danych.

Firma niedawno podpisała również aneks do jednej z umów faktoringu, na mocy którego limit finansowania został zwiększony z 11 do 18,5 mln zł.

Prezes NTT System podkreśla, że współpraca z instytucjami finansowymi takimi jak ubezpieczyciele, banki i faktorzy jest kluczem do sukcesu w dystrybucji, zaś aktualne skłonności do finansowania branży IT są jeszcze zbyt małe w stosunku do zapotrzebowania rynkowego.

Pełny raport finansowy NTT System za minione 3 kwartały br. zostanie opublikowany w końcu listopada.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiązane