Wyniki finansowe ABC Data po półroczu

138 0

ABC Data

ABC Data w I połowie 2015 roku zanotowała wzrost zysku netto do poziomu
ok. 27 mln zł (ok 50 proc. r/r). Spółka osiągnęła również wysoki wzrost poziomu marży
o 0,7 p.p. w stosunku do I połowy 2014 roku (z 4,8 proc. do 5,5 proc.). EBIDTA wyniosła
39 mln zł, czyli wzrosła o 11 proc. r/r. Spółka odnotowała również znaczący wzrost rentowności sprzedaży oraz rekordowo niskie zadłużenie na poziomie 10 mln zł,
w porównaniu ze 143 mln zł przed rokiem. ABC Data rozpoczęła również wdrażanie pierwszych inicjatyw strategicznych mających doprowadzić ją do pozycji niekwestionowanego lidera w CEE w 2018 roku.

Spółka wciąż bardzo dba o dyscyplinę kosztową dzięki czemu wypracowuje świetne wskaźniki finansowe. Cykl konwersji gotówki skrócił się w pierwszym półroczu z 31 do 27,5 dni
czyli o 3,5 dnia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a koszty finansowe obniżyły się o 2 mln zł, co stanowi spadek o 33 proc. r/r. Spółka odnotowała również bardzo wysoki poziom dodatnich przepływów pieniężnych, który wzrósł do poziomu 45 mln zł
z ujemnego poziomu -2,5 mln zł w pierwszej połowie 2014.

ABC Data, która pod koniec czerwca ogłosiła swoją strategię na lata 2016-2018, już rozpoczęła realizację wybranych inicjatyw strategicznych związanych z e-commerce – poprzez otwartą platformę współpracy z klientami i włączenie magazynów dostawców do systemu InterLink poszerzając ofertę o wysokomarżowe kategorie produktowe takie jak materiały biurowe, szkolne oraz zabawki. Według szacunków Spółki ruch ten wygeneruje ok. 20 proc. założonego w strategii wzrostu liczby resellerów.

Spółka wciąż rośnie w obszarach takich jak gaming, mobile oraz w perspektywicznej kategorii produktów smart. Intensywnie wzmacnia swoją pozycję na rynkach zagranicznych – odnotowując istotny wzrost sprzedaży na Litwie, Węgrzech oraz w Rumunii.

źródło: ABC Data

 

Related Post

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *