Wyniki finansowe ABC Daty

Vicis New Investments, czyli dawna ABC Data podała wyniki finansowe za I półrocze.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,92 mld zł, wobec 1,93 mld zł przed rokiem. Strata operacyjna wyniosła 5,02 mln zł, podczas gdy rok temu było 890 tys. zł. Strata netto w pierwszym półroczu to 12,9 mln zł wobec 7,4 mln zł po półroczu 2018 r.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane