Wyniki finansowe Cyfrowego Polsatu po III kwartałach

43 0
Grupa Cyfrowy Polsat zakończyła III kwartał z 2,9 mld zł przychodów, zyskiem EBITDA w wysokości ponad 1 mld zł oraz 35% marżą EBITDA. Wyniki operacyjne w obydwu segmentach rosły, a konsekwentny rozwój usług multiplay przełożył się na wzrost średniego przychodu od klienta i bardzo wysoką lojalność klientów wyrażoną po raz kolejny rekordowo niskim wskaźnikiem odejść klientów na poziomie 6,8% w skali roku. Wzrost przychodów i stabilna EBITDA pozwoliły podzielić się zyskiem z akcjonariuszami.

Najważniejsze dane operacyjne za III kwartał 2019 r.

Co trzeci klient Grupy korzysta z oferty multiplay:

Konsekwentna realizacja strategii skutkuje stabilnym wzrostem liczby klientów − o 220 tys. (13%) r/r do poziomu blisko 2 mln, co stanowi 35% bazy klientów kontraktowych.

Liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów wzrosła do 5,9 mln.

Kolejny kwartał rekordowo niskiego poziomu wskaźnika odejść klientów (churn) – spadek o 1,1 p.p. r/r, do poziomu zaledwie 6,8% w skali roku.

Silny przyrost liczby usług kontraktowych – o 531 tys. (3,8%) r/r do 14,6 mln:

Wzrost liczby usług telefonii komórkowej – aż o 543 tys. (7,5%) r/r do 7,8 mln, w efekcie: skutecznej realizacji strategii dosprzedaży usług, nowych, atrakcyjnych taryf z lutego 2018 r. oraz utrzymującego się wysokiego popytu po stronie klientów biznesowych na usługi m2m.

Łączna liczba usług płatnej telewizji świadczonych w modelu kontraktowym była na wysokim poziomie 5 mln.

Stabilna baza usług Internetu wynosząca ok. 1,8 mln. W III kwartale br. klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu przetransferowali 283 PB danych, a łącznie w 3 kwartałach – ok. 813 PB danych. W zasięgu sieci LTE Grupy jest blisko 100% Polaków, a LTE Advanced – 73% mieszkańców kraju.

Wysoka baza ponad 5,6 mln klientów kontraktowych:

Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na jednego klienta – o 4,9% r/r, w efekcie w III kw. każdy klient posiadał średnio 2,58 usługi z portfolio Grupy.

Wzrost średniego miesięcznego przychodu od klienta kontraktowego (ARPU) o 1%, do 84,8 zł.

W efekcie rozwoju sprzedaży usług IPLI wzrost bazy usług prepaid q/q do 2,7 mln, z wysokim ARPU na poziomie 20,8 zł.

Kanały Grupy Telewizji Polsat uplasowały się w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 24,8% (11% kanału głównego oraz 13,8% kanałów tematycznych) w III kwartale i 24,3% (11,2% kanału głównego i 13,1% kanałów tematycznych) w 3 kwartałach br.

Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w III kwartale o 3,7% r/r do 250 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do 28,1%, a w ciągu 3 kwartałów odnotowały wzrost o 1,7% r/r do 845 mln zł (przy spadku całego rynku reklamy TV o 0,7%), zapewniając Grupie udział w rynku reklamy na poziomie 27,7%.

Najważniejsze dane finansowe za III kwartał 2019 r.

Silne wyniki finansowe Grupy w III kwartale 2019 r. (z włączeniem MSSF 16):

przychody: 2,9 mld zł,

EBITDA: >1 mld zł,

marża EBITDA: 35%,

zysk netto: 236,5 mln zł,

wolne przepływy pieniężne: ponad 1,3 mld zł w okresie 12-miesięcznym,

wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,62x (z wyłączeniem MSSF 16; uwzględnia wypłatę pierwszej transzy tegorocznej dywidendy).

 

Related Post

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *