Wyniki finansowe Grupy Action w 2014 r.

122 0

Action SA logo

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Action wyniosły 5 445 189 tys. zł, a zysk netto wyniósł 69 922 tys. zł. W porównaniu do poprzedniego roku oznacza to dwucyfrowy wzrost na każdej z powyższych pozycji. Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do 2013 roku o 14,7%, a zysk netto o 13,5%. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju wszystkich kanałów sprzedaży w Polsce oraz ekspansji zagranicznej.

Wynik działalności operacyjnej w 2014 r. ukształtował się na poziomie 92 330 tys. zł, co stanowi wzrost o 12,5% w porównaniu do roku ubiegłego. Grupa Kapitałowa ACTION S.A. kolejny raz zrealizowała prognozę finansową.

Wypracowane wyniki finansowe pokazują, że działania, które podejmujemy, są trafne i skuteczne ponieważ realizują założone cele finansowe i biznesowe. Nasi Akcjonariusze mogą być pewni, że obietnice, które dajemy w prognozach finansowych zostaną zrealizowane. W 2014 roku skoncentrowaliśmy się nie tylko na wzmocnieniu najbardziej rentownych obszarów w Polsce, ale również na kontynuowaniu ekspansji zagranicznej, która odbywa się m.in. poprzez niemiecką spółkę ACTION Europe GmbH oraz rozwój eksportu. Umocniliśmy się na pozycji eksportera, czego świadectwem m.in. przyznany ACTION S.A. tytuł najlepszej polskiej firmy w kategorii Import/Eksport w konkursie European Business Awards oraz nagroda Dystrybutora Roku Europy Środkowo-Wschodniej przyznana ACTION S.A. w ramach EMEA Channel Academy Awards – komentuje Piotr Bieliński, prezes ACTION S.A.

W kontekście rozwoju na rynkach zagranicznych kluczowe znaczenie dla Grupy Kapitałowej ACTION S.A. miało nabycie w 2014 roku udziałów mniejszościowych, dające w sumie 100% udziałów w ACTION Europe GmbH oraz zakup 51% udziałów w spółce LAPADO Handelsgesellschaft GmbH. Priorytetem dla obu podmiotów stało się zdobywanie kolejnych kontraktów dystrybucyjnych oraz rozbudowa bazy klientów, co wpłynęło na wzmocnienie pozycji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w Niemczech w segmencie dystrybucji oraz e-commerce.

Ubiegły rok był czasem gruntownych zmian w ACTION EUROPE, poczynając od ewolucji modelu biznesowego od brokera do nowoczesnego dystrybutora, poprzez zmiany personalne w różnych działach spółki oraz zmiany w Zarządzie. Zmiany były potrzebne do tego, by zbudować solidną bazę pod dalszy rozwój. Obecnie nasza niemiecka spółka intensywnie się rozwija, sukcesywnie zwiększając grono klientów oraz, co ważne, zyskała zaufanie ubezpieczycieli – informuje Sławomir Harazin, wiceprezes ACTION S.A.

Grupa Kapitałowa ACTION S.A. nadal intensywnie rozwija się w Polsce. Jednym z czynników wzrostu w kraju była sprzedaż produktów RTV/AGD. W omawianym okresie kolejne duże wzrosty odnotował program partnerski ACTION – Specjaliści RTV/AGD, który na koniec ubiegłego roku objął swoim zasięgiem 204 salony partnerskie. Wzrost sprzedaży w ramach programu partnerskiego ACTION wyniósł 50% w stosunku do roku poprzedniego, a w ujęciu like for like aż 53%.

W ACTION kładziemy duży nacisk na rozwój wszystkich kanałów sprzedaży w Polsce. Bardzo  dobrze rozwija się sprzedaż w sieciach handlowych, gdzie zanotowaliśmy 134% wzrostu sprzedaży produktów GSM oraz 100% wzrostu obrotów w sklepach sieci MSHP w czwartym kwartale roku. Stawiamy na rozwój w obszarze nowych technologii. Wspólnie z Samsung, na mocy umowy o partnerstwie strategicznym, tworzymy nowoczesny kanał sprzedaży rozwiązań Digital Signage. Widzę tu bardzo duży potencjał, ponieważ innowacyjne systemy prezentacji stanowią przyszłość komunikacji marketingowej, która jest w polu zainteresowania niemal każdego naszego klienta – komentuje Sławomir Harazin, wiceprezes ACTION S.A.

Grupa Kapitałowa ACTION S.A. aktywnie poszukuje nowych kierunków rozwoju i nisz rynkowych stanowiących potencjał dalszych wzrostów. W 2014 roku inwestycja w nowy podmiot Action Games Lab S.A. pozwoliła Grupie zaistnieć w segmencie produkcji gier mobilnych.

Widzimy duży potencjał na tym rynku, który pozwala generować przychody oparte na mikropłatnościach przy niskich kosztach produkcji. Mamy już za sobą debiut pierwszej produkcji w postaci gry logicznej z fabułą przygodową pt. „Nelly’s Puzzle Jam”. Obecnie przygotowujemy się do premiery kolejnej gry pt. „World Clash” – dodaje Piotr Bieliński, prezes ACTION S.A.

Do kluczowych wydarzeń minionego roku dla GK ACTION S.A. należy rozbudowa centrum logistycznego ACTION w Zamieniu, która zwiększy dwukrotnie jego wydajność oraz umożliwi dystrybucję produktów o różnych gabarytach. Magazyn osiągnie pełną funkcjonalność na koniec marca 2015 r. Obecnie jest już zatowarowany i trwają ostanie testy systemów magazynowych.

Related Post

Apple zatrudnia specjalistów z NASA

Posted by - 25 kwietnia 2017 0
Transfery pomiędzy poszczególnymi korporacjami nikogo nie dziwią, jednak ściągnie wyspecjalizowanych pracowników agencji rządowych do prywatnych korporacji to wciąż niecodzienny widok,…

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *