Wyniki finansowe Lenovo

162 0

Lenovo Yoga Tablet 2_08_W_Hero_01

Grupa Lenovo przedstawiła wyniki za czwarty kwartał oraz za pełny rok finansowy zakończony 31 marca 2015 r. W kwartale przypadającym na powolny sezon ze znacznym wpływem kursów walut przychody firmy wyniosły 11,3 miliarda USD, co stanowi wzrost o 21% w ujęciu rok do roku. Bez uwzględnienia wpływu kursów walut stopa wzrostu wyniosłaby 28%. Skuteczność operacyjna Lenovo przyniosła wyniki przekraczające oczekiwania — kwartalny dochód netto w USA wyniósł 100 milionów USD, nawet po niegotówkowych obciążeniach związanych z przejęciami i fuzjami wynoszących 94 miliony USD.

Inwestycje w fuzje i przejęcia oraz solidny wzrost organiczny umożliwiły większe zróżnicowanie oferty Lenovo. Smartfony, tablety, serwery i usługi składają się na 37% przychodów w tym kwartale, podczas gdy rok temu ich udział wynosił 17%. Jednocześnie firma Lenovo odnotowała w tym roku wyjątkowo wysokie wyniki w segmencie PC — sprzedano rekordową liczbę 60 milionów sztuk i uzyskano wysoką rentowność, utrzymując się jednocześnie na pierwszej pozycji na rynku już osiem kwartałów z rzędu.

Za cały rok firma Lenovo odnotowała rekordowe przychody na poziomie 46,3 miliarda USD, co stanowi wzrost o 20% w ujęciu rok do roku. W tym samym okresie dochód przed opodatkowaniem i przed niegotówkowymi obciążeniami związanymi z przejęciami i fuzjami w wysokości 168 milionów USD wyniósł 1,14 miliarda USD, co stanowi wzrost o 12% w ujęciu rok do roku. Podobnie dochody netto Lenovo przed niegotówkowymi obciążeniami związanymi z przejęciami i fuzjami w trzecim kwartale sięgnęły 997 mln USD, co oznacza wzrost o 22% rok do roku. Zysk brutto firmy za pełny rok finansowy wyniósł 6,7 miliarda USD, co stanowi wzrost o 32% w ujęciu rok do roku. Marża brutto wyniosła 14,4%, a zysk operacyjny za pełny rok finansowy wyniósł 1,1 miliarda USD, co stanowi skok o pięć procent w ujęciu rok do roku.

Zysk brutto firmy za czwarty kwartał roku finansowego wzrósł do 1,8 miliarda USD, co stanowi wzrost o 43%. Marża brutto wyniosła 15,7%. Zysk operacyjny w czwartym kwartale roku finansowego wyniósł 127 milionów USD, a dochód przed opodatkowaniem — 104 miliony USD.

Podstawowy zysk na akcję w czwartym kwartale roku finansowego wyniósł 0,91 centa USA, czyli 7,06 centa hongkońskiego. Rada Dyrektorów Lenovo ustaliła dywidendę ostateczną za rok finansowy zakończony 31 marca 2015 r. w wysokości 2,64 centa USA, czyli 20,5 centów hongkońskich za akcję.

Related Post

8 Mi Store w Polsce

Posted by - 23 maja 2019 0
Chiński producent dynamicznie wszedł na polski rynek. I nie zamierza zwalniać tempa. W dniu dzisiejszym Xiaomi otworzyło drugi w Warszawie,…

Play dotrzymało słowa

Posted by - 17 stycznia 2019 2
Gdy przed rokiem przedstawiciele Play ogłaszali plany budowy tysiąca stacji bazowych do końca 2018 roku wiele osób nie dowierzało. Więcej…

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *