Wyniki finansowe Netii za IV kwartał i 2019 rok

Netia zaprezentowała wyniki finansowe i operacyjne za IV kwartał i cały 2019 rok. Ostatni kwartał ub.r. przyniósł wzrost przychodów przy zachowaniu zysku EBITDA na relatywnie wysokim poziomie. Zarówno na rynku B2C, jak i B2B Spółka odnotowała kontynuację pozytywnych trendów operacyjnych.

W całym 2019 roku Grupa Netia odnotowała przychody w wysokości 1,297 mld zł (spadek o 6% w stosunku do 2018 roku). Przychody w IV kwartale wyniosły natomiast 325 mln zł wobec 320 mln zł w III kwartale 2019 r.).

Zysk EBITDA zgodnie z MSR17 wyniósł w całym 2019 roku 357mln (spadek o 2%) a w samym IV kwartale 89 mln zł (spadek o 7% kwartał do kwartału, ale wzrost o 8% rok do roku). Tym samym marża EBITDA utrzymywała się na poziomie ponad 27%. Zysk EBITDA zgodny ze standardem MSSF16 za cały 2019 rok wyniósł 457 mln, a za IV kwartał 2018 r. 115 mln.

Wzrost inwestycji

Łącznie nakłady inwestycyjne Grupy Netia w 2019 r. wzrosły do 352 mln zł (wobec 300 mln zł w roku 2018). W 2019 roku Netia kontynuowała projekt modernizacji sieci do standardu światłowodowego (łącza gigabitowe) o nazwie Sieć XXI Wieku. W efekcie już ponad 1,4 mln łączy dostępowych Grupy Netia pozwala na świadczenie usług z prędkością do 1 Gb/s.

W całym 2019 r. rozliczone inwestycje w ramach tego projektu sięgnęły kwoty 91 mln zł. Łącznie zobowiązania inwestycyjne nieujęte w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 69 mln zł.

Wzrost nakładów inwestycyjnych związanych głównie z podłączaniem nowych klientów oraz projektem modernizacji sieci dostępowej sprowadziły OpFCF (wolne przepływy gotówkowe) do kwoty 5 mln zł (-92%). Natomiast zadłużenie netto na koniec 2019 r. wyniosło 240 mln zł (wzrost o 25%).

Czas na akwizycje

Na przełomie 2019 i 2020 roku Grupa Netia zwiększyła zasięg własnych nowoczesnych sieci dostępowych (przede wszystkim na potrzeby segmentu B2C) o blisko 85 tys. lokali, poprzez akwizycje lokalnych operatorów w Krakowie (ISTS) i Łomży (IST) za łączną kwotę ok. 44 mln zł.

Z kolei w I kwartał br. Netia przejęła za kwotę 34 mln zł centrum danych RASP w Krakowie. Akwizycja ta wzmocni pozycję Grupy Netia w obszarze szeroko pojętych usług ICT na południu Polski.

Rozwój B2B dzięki ICT

Przychody osiągnięte przez Netię w IV kwartale 2019 r. w obszarze komercyjnym B2B wyniosły 177 mln zł, co oznacza 2% wzrost kwartał do kwartału.

Spółka odnotowała stabilne przychody lub wzrosty we wszystkich kategoriach. Za wzrostem przychodów w stosunku do III kwartału ub. r. stały przede wszystkim wpływy z usług transmisji danych i rozwiązań ICT. Netia utrzymuje jednocześnie wzrostowy trend projektów sprzedażowych dotyczących zaawansowanych produktów ICT (NetiaNext), na których opiera się transformacja tego obszaru biznesu.

Pakiety motorem B2C

W IV kwartale 2019 r. na rynku B2C (klienci indywidualni i SOHO, bez Petrotela) Netia wypracowała przychody w wysokości 140 mln zł wobec 141 mln zł w III kwartał 2019 r.

Na koniec 2019 r. na rynku B2C Netia świadczyła 1,362 mln usług (-5 proc. r-d-r oraz -1 proc. k-d-k). Za ogólnym zmniejszeniem liczby RGU stoi dalsza erozja bazy usług świadczonych na sieci obcej (WLR, BSA, LLU) o kolejnych 17 tys. sztuk, przy jednoczesnym wzroście liczby usług świadczonych na sieciach własnych o 10 tys. sztuk. W efekcie 57% wszystkich usług na rynku B2C świadczonych jest na sieciach własnych.

Dzięki modernizacji sieci dostępowych do standardu gigabitowego, odsetek usług szerokopasmowych, świadczonych na sieciach własnych wzrósł w ciągu roku o kolejnych 5% i na koniec 2019 r. wynosi 71%.

Na koniec 2019 r. liczba stacjonarnych usług głosowych wyniosła 431 tys. (spadek o 16 tys. kwartał do kwartału), a usług szerokopasmowych 547 tys. (o 2 tys. mniej). Natomiast usług mobilnych 146 tys. (to wzrost o 1 tys.).

Stabilnie rosła baza użytkowników usług telewizyjnych. 2019 rok Netia zakończyła świadcząc 237 tys. usług TV, przypisanych rynkowi B2C (wzrost o 8 tys. w stosunku do III kwartału 2019 r.) W całym 2019 r. baza abonentów TV na rynku B2C wzrosła o ok. 28 tys. (wzrost o 13%).

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiązane