Wyniki finansowe Play

Operator podał wyniki za III kwartał i 9 miesięcy tego roku

Najważniejsze dane finansowe

W III kw. przychody operacyjne osiągnęły 1 796 mln zł (+5,2% r/r) dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 6,2% i sprzedaży towarów o 6,4%. W rezultacie po dziewięciu miesiącach roku przychody wyniosły 5 241 mln zł (+4,2% r/r).

Skorygowana EBITDA osiągnęła w III kw. 645 mln zł (+16,1% r/r), bijąc rekord z II kw., głównie dzięki poprawie marży na usługach o 108 mln zł. Skorygowana EBITDA po dziewięciu miesiącach roku wyniosła1 866 mln zł (+14,9% r/r).

Zysk netto w III kw. wzrósł do 233 mln zł (+22,8% r/r) i do 701 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach roku (+29,1% r/r), odzwierciedlając głównie poprawę EBITDA, a także niższe koszty finansowe netto, częściowo skompensowane wyższymi kosztami amortyzacji i podatku dochodowego.

W III kw. gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 200 mln zł (-1,2% r/r) i 635 mln zł w okresie 9-miesięcznym (+24,5% r/r) w związku z rozbudową i modernizacją sieci radiowej i szkieletowe i Play, a także kapitalizacją urządzeń klienckich do mobilnego dostępu szerokopasmowego oraz Play Now TV Box.

Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE1, z wyłączeniem płatności leasingowych) wyniosły w III kw. 409 mln zł (+126,2% r/r), odzwierciedlając przede wszystkim poprawę skorygowanej EBITDA oraz pozytywną zmianę w kapitale obrotowym. W ciągu dziewięciu miesięcy wartość FCFE wyniosła 759 mln zł (+25,9% r/r).

Na koniec września dług netto do skorygowanej EBITDA osiągnął 2,83x, wobec 3,11x na koniec 2018 roku, dzięki solidnemu generowaniu gotówki, ciągłej spłacie pożyczki uprzywilejowanej i wzrostowi skorygowanej EBITDA, pomimo wypłaconej w II kw. dywidendy w kwocie 368 mln zł.

Najważniejsze dane operacyjne

15.1 mln raportowanych klientów i 12,7 mln aktywnych klientów (odpowiednio +0,6%);

Na koniec września 2019 udział klientów kontraktowych wzrósł do 65,8% (+0,8ppr/r), podczas gdy wskaźnik rezygnacji utrzymał się w III kw. na stabilnym poziomie 0,8%, osiągając w pierwszych dziewięciu miesiącach roku poziom0,7%;

Średnie ARPU wzrosło w III kw. do poziomu 33,4 zł (+2,8% r/r) oraz do 32,7 zł (+1,4% r/r) w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 42%;

20.3 tys. klientów usługi Play Now Box TV uruchomionej komercyjnie w kwietniu 2019 r.;

Rozbudowa sieci osiągnęła wyznaczony cel

Na koniec września działało 7613 stacji bazowych (+18,2% r/r), w III kw. uruchomiono231 nowych stacji bazowych;

Zasięg 4G LTE osiągnął 98,4% populacji kraju (+3,0ppr/r) natomiast na koniec września 30% stacji bazowych zostało uaktualnionych do standardu 5G Ready, zapewniając zasięg dla 43,3% populacji kraju. Ponadto, w Toruniu rozpoczęliśmy konsumenckie testy5G;

Pierwsze miejsce w rankingu prędkości transmisji danych w sieci własnej według SpeedTest.pl nieprzerwanie od listopada 2018 r.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiązane