Wyniki finansowe Tech Daty

W zakończonym ostatniego dnia stycznia IV kwartale roku finansowego 2019 r. przychody wyniosły 10,46 mld USD (wzrost o 4%).

Zysk netto oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wzrósł o 27%, do 171 mln USD, a operacyjny wyniósł 116 mln USD (wzrost o 9%). Marża brutto wzrosła z 6,15 do 6,20%.

W całym roku finansowym 2019 Tech Data osiągnęła o 11 proc. większą sprzedaż 37,24 mld USD przychodów ze sprzedaży (wzrost o 11%). Zysk netto wyniósł 341 mln USD.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane