Zagrożenia przy korzystaniu z usług Premium Rate

143 0

12_12_06_Ding w Twoim telefonie

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował Poradnik – Ochrona najmłodszych przed pornografią dostępną za pośrednictwem usług Premium Rate.

Usługi Premium Rate, czyli usługi o podwyższonej opłacie, wśród których wyróżniamy usługi: SMS-y Premium Rate, MMS-y Premium Rate i Głosowe Usługi Specjalne, realizowane są w oparciu o tzw. „numery specjalne”.

Te specjalne numery to wykorzystywana najczęściej przez dostawców usług o podwyższonej opłacie charakterystyczna dla tego rodzaju połączeń i usług numeracja zazwyczaj cztero- lub pięciocyfrowe numery SMS/MMS zaczynające się od cyfry 7 np.: 71XX(X) lub od cyfry 9 np. 95XX(X), a dla połączeń głosowych wg schematu: 70X-XXX-XXX, np.: 702-XXX-XXX lub skrócone numery poprzedzone gwiazdką np. *7XXXX, gdzie (X) oznacza dowolną liczbę.

Szczegółowe informacje na temat opłat za usługi SMS/MMS Premium Rate, dostawcy usług telekomunikacyjnych (operatorzy) określają w Cennikach świadczenia usług telekomunikacyjnych. Ponadto informacje na temat opłat za usługi Premium Rate, dostawcy usług o podwyższonej opłacie udostępniają na stronach internetowych lub w innych publikacjach, w których zamieszczają informacje na temat świadczonych przez siebie usług.

Pełna treśc poradnika znajduje się tutaj

źródło: UKE

 

Related Post

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *